Overzicht Geen categorie

Special: stervensfase en nazorg

8 juli 2021 - In een speciale editie van de nieuwsbrief besteedt Dementiezorg voor Elkaar aandacht aan de stervensfase en nazorg. 

lees meer

Zo bouw je aan een dementienetwerk

25 mei 2021 - Samenwerking in dementienetwerken is essentieel voor integrale dementiezorg en ondersteuning. Maar hoe maak en hou je zo’n netwerk succesvol? Hoe betrek je organisaties? Welke rollen vervullen netwerkcoördinatoren? Om antwoord te geven op onder andere die vragen, stelde Dementiezorg voor Elkaar de handreiking samen Zo bouw je aan een dementienetwerk, gebaseerd op ervaringen uit adviestrajecten in […]

lees meer

Aan de slag met schottenvrije dementiezorg

29 maart 2021 - Praktisch stappenplan om de hinder van de 3 wetten voor dementiezorg en ondersteuning te verminderen.

lees meer

Kennisbijeenkomsten Zorgstandaard Dementie

4 maart 2021 - Overzicht van kennisbijeenkomsten over de Zorgstandaard Dementie. Adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar, experts en mensen uit de praktijk lichten toe hoe je aan de slag kunt met een aspect uit de Zorgstandaard Dementie. 

lees meer

8 handvatten voor dementiezorg op jonge leeftijd

1 maart 2021 - Publicatie met concrete handvatten voor bestuurders en managers van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren en netwerkcoördinatoren om goede zorg te realiseren voor jonge mensen met dementie.

lees meer

Zo implementeer je de Zorgstandaard Dementie 2020

8 februari 2021 - Aan de slag: 9 adviezen Dementienetwerken die de Zorgstandaard Dementie willen implementeren in de regio, kunnen nu daarmee aan de slag. Dementiezorg voor Elkaar heeft 5 dementienetwerken begeleid bij een proefimplementatie. Hun ervaringen zijn met kennis uit de literatuur verwerkt in 9 adviezen. De 9 adviezen volgen de PDCA-cyclus (Plan Do Check en Act) en […]

lees meer

Migranten met dementie: concrete handvatten

25 januari 2021 - Concrete handvatten en voorbeelden voor onder meer bestuurders, managers en gemeenten hoe om te gaan met migranten met dementie.

lees meer

Dementiezorg voor Elkaar blijft kennis delen

25 januari 2021 - Dementiezorg voor Elkaar blijft kennis verspreiden. De nadruk ligt op de Zorgstandaard Dementie 2020 met bijbehorende kennisdossiers en het Register Dementiezorg en Ondersteuning.

lees meer

Werken met de flowchart: ‘Deze werkwijze heeft onze keten versterkt’

1 december 2020 - Met een flowchart breng je met elkaar het ‘wie doet wat wanneer’ in kaart per fase van het dementieproces. In Zoetermeer hebben ze er ervaring mee.

lees meer

Mensen met dementie doen vaker beroep op huisartsenpost

11 november 2020 - Overzicht van het Register Dementiezorg en Ondersteuning hoe vaak en waarom mensen met dementie de huisarts of huisartsenpost bezoeken.

lees meer