Overzicht Geen categorie

Pilot in Delfzijl: casemanagers die Wmo indiceren

10 november 2020 - Casemanagers en wijkverpleegkundigen die ook kunnen indiceren voor de Wmo. Pilot van de gemeente Delfzijl, Menzis en zes zorgaanbieders. Dementiezorg voor Elkaar maakte de balans op.

lees meer

Overzicht 4 jaar Dementiezorg voor Elkaar

6 november 2020 - Overzicht van 4 jaar Dementiezorg voor Elkaar

lees meer

Webinar ‘De laatste levensfase’

6 november 2020 - Verslag van het webinar ‘De laatste levensfase bij dementie’. Hier stond het gesprek aangaan over de laatste levensfase centraal.

lees meer

Pilot ‘Vroegtijdig in gesprek over het levenseinde’ in Zeist werpt vruchten af

2 november 2020 - Resultaten van een pilot in Zeist om ouderen, mensen met (beginnende) dementie, hun naasten én zorgverleners toe te rusten gesprekken te voeren over levenswensen.

lees meer

Informatieoverdracht in de keten: tips en goede voorbeelden

30 oktober 2020 - Tips voor en voorbeelden van goede overdracht van informatie in de keten.

lees meer

Indiceren Wmo-zorg door casemanager dementie

30 oktober 2020 - 3 goede voorbeelden van Wmo-indicering door casemanagers dementie

lees meer

‘Bijdragen aan zingeving van mensen met dementie en hun naasten’

27 oktober 2020 - Verslag van online leerbijeenkomst van Dementiezorg voor Elkaar een online leerbijeenkomst, over zingeving voor mensen met dementie en hun naasten.

lees meer

Diagnostiek Onderzoek Casemanagement: mooie werkwijze mét resultaat

6 oktober 2020 - De Diagnostiek Onderzoek Casemanagement (DOC) blijkt een mooie werkwijze om de samenwerking in de diagnostische fase van dementie te verbeteren. Die werkwijze, ontwikkeld door zorgverleners en ketenregisseurs in Midden-Limburg, leidt tot betere stroomlijning in diagnostiek, onderzoek en casemanagement.

lees meer

‘Meer aandacht nodig voor dementie bij migranten’

29 september 2020 - Er is meer aandacht nodig voor het signaleren en diagnosticeren van dementie bij mensen met een migratieachtergrond. Dat stellen Özgül Uysal-Bozkir (Erasmus Universiteit), Carola Döpp (Nivel) en Jennifer van den Broeke (Pharos).

lees meer

‘Vol energie samen aan de slag’

29 september 2020 - Reactie van Dementiezorg voor Elkaar op de nationale dementiestrategie die minister De Jonge van VWS op 21 september 2020 naar de Tweede Kamer stuurde.

lees meer