Special: stervensfase en nazorg

Dementie is een aandoening die uiteindelijk leidt tot overlijden. ‘Stervensfase en nazorg’ is daarom één van de fasen in de Zorgstandaard Dementie. In een speciale editie van de nieuwsbrief besteedt Dementiezorg voor Elkaar aandacht aan deze fase. 

Kennisdossier

Zo geeft het kennisdossier Stervensfase en nazorg op de website zorgstandaarddementie.nl tips en tools voor begeleiding in de stervensfase en nazorg, en goede voorbeelden. Het besteedt ook aandacht aan jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en dementie en migranten met dementie.

Test je kennis: 7 vragen

De special bevat ook een korte kennistest. Wat weet jij van de stervensfase van mensen met dementie? Van hun gezondheidsproblemen, van andere veel voorkomende problemen en de zorg voor hun naasten? Zorg voor Beter maakte een mooie kennisquiz met 7 vragen. Bij de antwoorden wordt steeds een korte toelichting gegeven en verwezen naar meer informatie.