8 handvatten voor dementiezorg op jonge leeftijd

In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen tussen de 40 en 65 jaar dementie. De impact daarvan is groot, zowel voor henzelf als voor hun gezin en omgeving. Daarom is het van belang dat aanbieders van zorg en ondersteuning, financiers en dementienetwerken een integraal samenhangend aanbod creëren, hulp op maat.

In praktijk blijkt dat echter vaak nog moeilijk om te realiseren. Zij weten vaak niet goed waar mee te beginnen of mee verder te gaan, de juiste randvoorwaarden te creëren of duurzame inbedding te realiseren. De publicatie ‘Aan de slag: integrale zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie’ van Dementiezorg voor Elkaar en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd biedt acht concrete handvatten. Deze helpen bestuurders en managers van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren en netwerkcoördinatoren om goede zorg te realiseren voor jonge mensen met dementie.

  1. Besef dat dementie op jonge leeftijd verschilt van dementie bij ouderen
  2. Weet wat kenmerkend is bij dementie op jonge leeftijd
  3. Werk vanuit de behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten
  4. Vorm een regionaal netwerk dementie op jonge leeftijd
  5. Creëer gezamenlijk een passend aanbod: een regionaal zorgprogramma
  6. Maak gebruik van beschikbare landelijke kennis en expertise
  7. Ga slim om met bekostiging
  8. Haak aan bij toekomstige ontwikkelingen

De handvatten zijn gebaseerd op de verbetertrajecten voor jonge mensen met dementie en hun naasten vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar (DvE) en de ervaringen van het landelijke Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.

Bekijk de publicatie

Meer over dementie op jonge leeftijd