Verdere implementatie Zorgstandaard Dementie

Dementie Netwerk Nederland (DNN) heeft van het ministerie van VWS subsidie gekregen om de implementatie van de Zorgstandaard Dementie in regionale netwerken te stimuleren. Het plan bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Ontwikkelen van een zelfscan om inzicht te krijgen in wat er al goed loopt en waar nog aandachtspunten zitten bij de implementatie van de zorgstandaard.
  • Lerende netwerkbijeenkomsten waar de netwerken kennis, ervaringen en tips kunnen delen over thema’s uit de zorgstandaard.
  • Maatwerktrajecten waarin netwerken dementie individueel een aanvraag kunnen doen voor ondersteuning.
  • Veel van de al ontwikkelde informatie en kennis over de Zorgstandaard Dementie  (op deze website en op https://zorgstandaarddementie.nl) blijft beschikbaar en wordt actueel gehouden.

Lees het hele werkplan hier.