Terugkijken: de Zorgstandaard in het sociale domein

De Zorgstandaard Dementie 2020 beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Dat is ondersteuning vanuit een samenhangende benaderingpersoonsgericht en integraalMaar hoe doe je dat in de praktijk? En wat kun je doen als je bij een gemeentewelzijnsorganisatie of in een sociaal wijkteam werkt? 

Tijdens deze kennisbijeenkomst op 22 september 2022 gingen deskundigen hierop in. Ook verkenden zij hoe zorg en welzijn beter domeinoverstijgend kunnen samenwerken zodat iemand met dementie passende hulp en ondersteuning krijgt. Met onder meer:

  • Hans Alderliesten (Movisie) deelt concrete voorbeelden op welke manier de Zorgstandaard relevant is voor gemeenten en hoe zij hier al aandacht aan besteden. 
  • Tine Hoofd (Versa) neemt je mee in het perspectief van een welzijnsorganisatie en het belang van samenwerking tussen zorg en welzijn. 
  • Gea Kosters (BPSW) gaat in op de positie van de casemanagers in het sociaal domein en hoe belangrijk de samenwerking is tussen casemanagers en sociaal wijkteam.