Kennisdossiers

Zorgstandaard Dementie

  • De juiste hulp op het juiste moment op de juiste plaats. De Zorgstandaard Dementie 2020 beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Samenhangend, persoonsgericht en integraal. Op de website zorgstandaarddementie.nl vinden professionals in zorg en welzijn informatie, tools en goede voorbeelden.

Jonge mensen met dementie

Migranten met dementie

Dementienetwerken

Dementiezorg zonder schotten

  • Aan de slag met schottenvrije dementiezorg. Mensen met dementie en hun naasten zouden geen hinder mogen ondervinden van schotten tussen de drie wetten in de langdurige zorg. Dementiezorg voor Elkaar ging daarom aan de slag met het ontschotten van dementiezorg in verschillende regio’s. De ervaringen en bevindingen zijn vertaald in een publicatie met concrete handvatten voor de praktijk. 
  • De kluwen ontrafeld. Oplossingsrichtingen voor financiële knelpunten. Doordat dementiezorg en -ondersteuning vanuit verschillende wetten worden vergoed, kunnen financiële knelpunten ontstaan. Adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar spraken met coördinatoren van dementienetwerken, verzamelden knelpunten en dachten met hen na over mogelijke oplossingen. Die zijn nu opgenomen in deze publicatie.  

Voor gemeenten

  • De Beleidshulp Dementie voor Gemeenten biedt praktische tips, inspirerende voorbeelden en tools die gemeenten kunnen benutten. Je kan de beleidshulp als stappenplan toepassen in zijn geheel of delen gebruiken die je aanspreken of voor jouw specifieke gemeente van toepassing zijn.

Kennisbijeenkomsten

  • In 2021 en 2022 organiseerde Dementiezorg voor Elkaar een aantal digitale kennisbijeenkomsten over verschillende onderwerpen, zoals hoe je kunt werken met de Zorgstandaard Dementie, bijzondere doelgroepen, technologie en samenwerken in de wijk. Je kunt deze bijeenkomsten terugkijken. Het overzicht vind je hier.