Terugkijken: samen samenwerken in de wijk

Kennisbijeenkomst over het versterken van de samenwerking tussen informele en formele zorgverleners in zorgnetwerken. Mensen met dementie wonen, net zoals andere mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, steeds langer thuis. Dit betekent dat de zorgvraag in de wijk toeneemt. In reactie hierop zien we dat er steeds meer lokale initiatieven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers ontstaan. Denk aan ontmoetings- en dagbestedingsactiviteiten georganiseerd door bewonersinitiatieven maar ook aan mantelzorgondersteuningspunten en inzet van mantelzorgconsulenten.

Vaak kunnen mensen met (beginnende) dementie, en hun naasten, al voordat er een diagnose is veel baat hebben bij dit aanbod in de wijk. En als ze hier dan gebruik van maken, willen zij dit na de diagnose vaak ook blijven doen. Samenwerking tussen de formele en informele aanbieders van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie is daarom heel erg belangrijk. In de dagelijkse praktijk is dat echter nog niet vanzelfsprekend en liggen er kansen om dit te versterken!

In deze kennisbijeenkomst op 1 november 2022 gaat Lian Stouthard, onderzoeker wijkgericht en integraal werken bij Vilans, in op het belang van samenwerking tussen formele en informele ondersteuning in de wijk en worden er  bewonersinitiatieven en vormen van mantelzorgondersteuning gepresenteerd.