Zorgstandaard

De juiste hulp op het juiste moment op de juiste plaats. De Zorgstandaard Dementie 2020 beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Samenhangend, persoonsgericht en integraal. 

Producten

Aan de slag met de Zorgstandaard

Aanbevelingen en indicatoren

De Zorgstandaard is uitgewerkt in 25 aanbevelingen voor goede dementiezorg en voorzien van 12 kwaliteitsindicatoren voor de structuur, het proces en de uitkomsten van goede dementiezorg. De indicatoren zijn bedoeld als stimulans om de dementiezorg te verbeteren.

Download de aanbevelingen en indicatoren

Publieksversie

De publieksversie is een samenvatting van de Zorgstandaard Dementie en is bedoeld voor hulpverleners, personen met dementie en mantelzorgers. In de publieksversie, die gemaakt is door Alzheimer Nederland, lees je wat je mag verwachten van hulpverleners en wat je zelf kunt doen. De zorgstandaard is samengevat in 10 voorwaarden voor goede dementiezorg.

Download de publieksversie Zorgstandaard Dementie 2020.

Aan de slag met de Zorgstandaard Dementie

Voor professionals in zorg en welzijn

De Zorgstandaard Dementie 2020 beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten.  Maar hoe doe je dat? Op de website zorgstandaarddementie.nl vinden professionals in zorg en welzijn daarvoor informatie, tools en goede voorbeelden.

Fases

Randvoorwaarden

Voor (dementie)netwerken

Hoe kun je als dementienetwerk de Zorgstandaard Dementie implementeren? Dementiezorg voor Elkaar heeft 5 dementienetwerken begeleid bij een proefimplementatie. Hun ervaringen zijn verwerkt in 9 adviezen, die de PDCA-cyclus (Plan Do Check en Act) volgen en zijn voorzien van veel tips, handreikingen en voorbeelden. Omdat goede meting en monitoring belangrijk zijn, ook aandacht voor het belang en de mogelijkheden van data en hoe je met Zorgstandaard en Register kunt monitoren.