Kennisbijeenkomsten Zorgstandaard Dementie

In de eerste helft van 2021 organiseren wij kennisbijeenkomsten over de Zorgstandaard Dementie. Adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar, experts en mensen uit de praktijk lichten toe hoe je aan de slag kunt met een aspect uit de Zorgstandaard Dementie. 

Op dit moment staan de volgende (digitale) kennisbijeenkomsten gepland: 

Zo werk je met de Zorgstandaard Dementie

Wat is de Zorgstandaard Dementie? Hoe ga je er samen mee aan de slag? Hoe werkt dat in de praktijk? Welke goede voorbeelden zijn er? Kennisbijeenkomst voor professionals in de dementiezorg.

Donderdag 8 april, 15.00 – 17.00 uur 

Meer informatie.

Meld je hier aan.

Randvoorwaarden voor persoonsgerichte en integrale dementiezorg

De Zorgstandaard Dementie noemt een aantal randvoorwaarden voor goede dementiezorg en ondersteuning. In deze sessie zoomen we in op netwerksamenwerking en casemanagement. Ook staan we stil bij de mogelijkheden van domeinoverstijgende financiering. 

Donderdag 22 april, 15.00 – 17.00 uur. 

Meer informatie.

Meld je hier aan. 

Vergeet ons niet! 3 bijzondere doelgroepen

De Zorgstandaard besteedt specifieke aandacht aan drie bijzondere groepen, omdat door verschillende oorzaken dementie bij hen vaak moeilijker te herkennen is én omdat hun situatie vaak verschilt van ouderen met dementie. Deze kennisbijeenkomst gaat in op jonge mensen met dementie, migranten met dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie. 

Donderdag 27 mei, 15.00 – 17.00 uur 

Meld je hier aan.

De rode draad: de terugkomende onderwerpen

Dementie is een jarenlang proces. In dit proces komen een aantal onderwerpen voortdurend terug. In deze kennisbijeenkomst besteden we daar aandacht aan. Zoals: de proactieve zorgplanning, hoe om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden, het belang en de kansen van samen beslissen en goede informatievoorziening in de regio. Heb je direct te maken met mensen met dementie en hun naasten, dan krijg je hier waardevolle tips voor je werk! 

Donderdag 17 juni, 15.00-17.00 uur  

Meld je hier aan.

Nationale dementiestrategie

Uiterlijk in 2025 werken alle professionals in elk regionaal dementienetwerk volgens de Zorgstandaard Dementie. Verder is vanaf 2025 elk regionaal dementienetwerk geborgd met vastgelegde samenwerkingsafspraken en structurele financiering. 

Die (ambitieuze) doelstellingen zijn verwoord in de nationale dementiestrategie 2021 – 2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dementiezorg voor Elkaar helpt de praktijk graag om daaraan te gaan voldoen. Het doet dat door kennis over de Zorgstandaard Dementie, elementen daaruit en de implementatie te verspreiden.