Migranten met dementie: concrete handvatten

Het aantal migranten met dementie stijgt twee keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie. Zijn het er nu volgens schatting van Alzheimer Nederland 38.000, dat aantal is in 2030 toegenomen tot 60.000.

Extra aandacht en zorg

Maar niet alleen daarom verdienen migranten met dementie extra aandacht en zorg. Meer aspecten spelen een rol:

  • Migranten hebben meer kans op een hoge bloeddruk, diabetes en overgewicht, risicofactoren voor dementie.
  • Symptomen van dementie worden (of werden) bij migranten vaak niet goed herkend in de huisartsenpraktijk, ook doordat zij zich met beginnende dementie vaak niet melden met klachten of zich melden met andere klachten.
  • (Oudere) migranten weten weinig over dementie, waardoor zij symptomen vaker wijten aan andere oorzaken en geen medische hulp zoeken.
  • Er is meestal geen goede match tussen de behoeften van oudere migranten en het reguliere dementieaanbod als het gaat om bijvoorbeeld dagopvang of respijtzorg.

Lastig

Steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties en dementienetwerken willen meer aandacht besteden aan oudere migranten met dementie. In de praktijk blijkt dat echter lastig. Men weet vaak niet goed waar te beginnen, de juiste randvoorwaarden te creëren of activiteiten duurzaam te maken. Het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar zette de afgelopen 4 jaar verbeterprojecten op en organiseerde bijeenkomsten met bestuurders en managers. De bevindingen zijn nu vertaald in een publicatie met concrete handvatten voor de praktijk. De drie invalshoeken daarbij zijn:

  • Bied meer informatie en uitleg over dementie richting migranten
  • Streef naar integrale aanpak
  • Creëer inclusiviteit in visie en beleid

Bij iedere invalshoek worden tips gegeven hoe bestuurders, managers, gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren en netwerkcoördinatoren daar invulling aan kunnen geven. Ook bevat de publicatie tal van goede voorbeelden.

Download de publicatie