Aan de slag met schottenvrije dementiezorg

Geen hinder van de schotten tussen de drie wetten voor de langdurige zorg (Wmo, Zvw en Wlz). Dat zouden mensen met dementie, hun naasten en de professionals in zorg en welzijn graag ervaren. Maar de praktijk blijkt lastig. Hoe kunnen zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren  samenwerken om dat met elkaar te bewerkstelligen? Dementiezorg voor Elkaar begeleidde daarvoor drie trajecten. De ervaringen zijn nu verwerkt in een praktisch stappenplan: ‘Aan de slag met schottenvrije dementiezorg’.

Tips en voorbeelden

De publicatie beschrijft de procesfasen, de stappen die bij iedere fase gezet kunnen worden en randvoorwaarden voor het ontschotten van dementiezorg. Met de praktische handvatten kunnen organisaties zelf aan de slag met het ontschotten van dementiezorg in de eigen regio. De publicatie geeft ook tips en voorbeelden van wat de begeleide trajecten hebben opgebracht.

Procesfasen en randvoorwaarden

De beschreven procesfasen, die in elkaar overlopen, zijn:

  • oriëntatie
  • aanpak
  • aan de slag
  • reflecteren, evalueren en borgen

De randvoorwaarden, die nauw met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden, zijn: eigenaarschap en mandaat, communicatie en wetten, beleid en financiering.

Reis

‘De beschreven stappen zijn geen blauwdruk’, benadrukken de auteurs. ‘Het is en blijft maatwerk. Speel daarom in op de behoeften en de gewenste manier van samenwerken in jouw eigen regio of dementienetwerk. Schottenvrije dementiezorg is een reis die je samen maakt!’