Over het programma

Doel van het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ was de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

In 4 jaar tijd (2017 – 2020) heeft Dementiezorg voor Elkaar, samen met de praktijk, flink aan de weg getimmerd. Met als resultaat een enorme opbrengst, én een stevige basis voor de toekomst. Ongeveer 200 adviestrajecten, meer dan 100 kennisproducten, een Register Dementiezorg en Ondersteuning en een breed gedragen nieuwe Zorgstandaard Dementie.

Bekijk het overzicht van 4 jaar Dementiezorg voor Elkaar. Meer weten? Bekijk het evaluatierapport.

In de eerste helft van 2021 blijft Dementiezorg voor Elkaar opgedane kennis delen. Zie dit bericht.