Zo bouw je aan een dementienetwerk

Samenwerking in dementienetwerken is essentieel voor integrale dementiezorg en ondersteuning. Maar hoe maak en hou je zo’n netwerk succesvol? Hoe betrek je organisaties? Welke rollen vervullen netwerkcoördinatoren? Om antwoord te geven op onder andere die vragen, stelde Dementiezorg voor Elkaar de handreiking samen Zo bouw je aan een dementienetwerk, gebaseerd op ervaringen uit adviestrajecten in de afgelopen jaren. Met voorbeelden, tips en tools om te komen tot goede regionale samenwerking.

5 invalshoeken

De handreiking is opgebouwd op basis van vijf invalshoeken, vijf knoppen waaraan je kunt draaien om het netwerk te versterken:

  • Ontdek de gezamenlijke ambities 
  • Deel en verken belangen met elkaar 
  • Investeer in onderlinge relaties 
  • Geef vorm aan de inrichting van het netwerk 
  • Richt het samenwerkingsproces bewust in 

In gesprek met netwerkcoördinatoren

Nederland telt zo’n 60 netwerkcoördinatoren van dementienetwerken. Samen met regionale partners geven zij richting en invulling aan de dementiezorg in de regio. Hun werk is veelzijdig, complex én uitdagend. De handreiking verkent deze rol door middel van interviews met Meta Vrijhoef, Els van der Veen,  Margreet Hinfelaar en Mandy Los over hun praktijken. Hoe geven zij deze solistische functie handen en voeten en wat vraagt dit aan vaardigheden?

Dilemma-podcast 

De handreiking bevat ook een podcast over dilemma’s. Frank Beemer, kerndocent Ketenregie bij de Erasmus Academie bespreekt met Maryse den Hollander (Movisie) waar netwerkcoördinatoren in de praktijk tegenaan lopen. Hij geeft tips hoe hier mee om te gaan. Zoals: benoemen en maak organisatiebelangen expliciet, leg eigenaarschap steeds terug bij de betrokken organisaties en benut de PDCA-cyclus in het netwerk.