Nieuws

Diagnostiek Onderzoek Casemanagement: mooie werkwijze mét resultaat

6 oktober 2020 - De Diagnostiek Onderzoek Casemanagement (DOC) blijkt een mooie werkwijze om de samenwerking in de diagnostische fase van dementie te verbeteren. Die werkwijze, ontwikkeld door zorgverleners en ketenregisseurs in Midden-Limburg, leidt tot betere stroomlijning in diagnostiek, onderzoek en casemanagement.

lees verder

‘Meer aandacht nodig voor dementie bij migranten’

29 september 2020 - Er is meer aandacht nodig voor het signaleren en diagnosticeren van dementie bij mensen met een migratieachtergrond. Dat stellen Özgül Uysal-Bozkir (Erasmus Universiteit), Carola Döpp (Nivel) en Jennifer van den Broeke (Pharos).

lees verder

‘Vol energie samen aan de slag’

29 september 2020 - Reactie van Dementiezorg voor Elkaar op de nationale dementiestrategie die minister De Jonge van VWS op 21 september 2020 naar de Tweede Kamer stuurde.

lees verder

Nieuw: Beleidshulp Dementie voor Gemeenten

25 september 2020 - Praktische tips, inspirerende voorbeelden en tools voor gemeenten om hun dementiebeleid vorm te geven. Die zijn te vinden in de nieuwe Beleidshulp Dementie voor Gemeenten.

lees verder

Nieuw: kennisdossiers Zorgstandaard Dementie

21 september 2020 - Kennisdossiers met informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020.

lees verder

Samen beslissen: 8 x waarom

25 augustus 2020 - 8 redenen voor samen beslissen. Opgesteld door Hetty Top, adviseur Dementiezorg voor Elkaar.

lees verder

Maatschappelijke ondersteuning en medicatieverstrekkingen onder thuiswonende mensen met dementie

24 augustus 2020 - Factsheets van het register Dementiezorg en Ondersteuning over maatschappelijke ondersteuning en medicatie voor thuiswonende mensen met dementie.

lees verder

Nieuw: toolbox samen beslissen

30 juli 2020 - Toolbox met tips en materialen voor het proces van samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten.

lees verder

Overzicht informatiemateriaal dementie voor laaggeletterden

22 juli 2020 - Inventarisatie van informatiemateriaal over dementie voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden. In kaart is ook gebracht waaraan dat materiaal moet voldoen en hoe zorgprofessionals en casemanagers laaggeletterdheid kunnen herkennen en daar goed op kunnen inspelen.

lees verder

Gemeentelijk dementiebeleid in 5 citaten 

7 juli 2020 - Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelt een Beleidshulp Dementie voor gemeenten, samen met gemeenten en partijen uit het dementieveld. Vijf voorbeelden.

lees verder