Nieuws

Gemeenten aan zet voor groeiende groep mensen met dementie

19 februari 2019 - Gemeenten wisselen kennis en ervaring uit over hun (regie)rol bij dementie.

lees verder

Handige formulieren voor casemanagement

14 februari 2019 - Download de formulieren voor het aanvragen van casemanagement en de evaluatie.

lees verder

Win-win in Vught: snelle aanvraag dagbesteding bij dementie

11 februari 2019 - Goed voorbeeld: efficiënte samenwerking Wmo-klantmanager en casemanagers bij aanvraag dagbesteding dementie.

lees verder

Ondersteuningsvragen helpen samenwerkende professionals verder

5 februari 2019 - Welke ondersteuningsvragen komen er binnen bij Dementiezorg voor Elkaar?

lees verder

Tips en tools om te reflecteren op integraal werken

4 februari 2019 - Werk aan een leercultuur, ga in gesprek over de samenwerking.

lees verder

Nieuwe tools voor krachtenveldanalyse ketens dementie

29 januari 2019 - Zo krijg je meer inzicht in de dynamiek van jouw netwerk!

lees verder

Verpleegkundige Ouderenzorg meerwaarde voor oudere met dementie

24 januari 2019 - Wat kan een Verpleegkundige Ouderenzorg betekenen voor mensen met dementie en hun naasten?

lees verder

Zo wordt Alkmaar dementievriendelijk(er)

16 januari 2019 - Lees hoe de gemeente Alkmaar het sociaal domein klaarstoomt voor mensen met dementie.

lees verder

Een kijkje in het Odensehuis van Drachten

10 januari 2019 - Wat zijn de ervaringen met het Odensehuis? DvE sprak met twee initiatiefnemers. Bekijk ook de cliëntreis dementie!

lees verder

Karlijn Kwint programmaleider Dementiezorg voor Elkaar

12 december 2018 - Karlijn Kwint (37) volgt Robbert Huijsman op als programmaleider van Dementiezorg voor Elkaar.

lees verder