Indiceren Wmo-zorg door casemanager dementie

Thuiswonende mensen met dementie kunnen behoefte hebben aan ondersteuning bij wonen, vervoer en het huishouden. De gemeente is hiervoor via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk en de indicatie wordt vaak gedaan door de Wmo-consulent.

Dubbel werk

Dat is vaak dubbel werk. Immers, casemanagers dementie hebben al goed zicht op de behoeften van hun cliënten, helpen al mee met de voorbereiding van de Wmo-indicering, maar kunnen niet zelf werkelijk die indicatie doen. In enkele regio’s in Nederland wordt daarom geëxperimenteerd met het indiceren van Wmo-zorg door casemanagers dementie.

3 goede voorbeelden

In dit artikel beschrijven Janne van Erp (Trimbos-instituut) en Sandra Dahmen (Vilans), beiden ook adviseur voor Dementiezorg voor Elkaar, drie goede voorbeelden in Oostellingwerf, Rotterdam en omgeving en Roosendaal.

Lees artikel (pdf)