‘Bijdragen aan zingeving van mensen met dementie en hun naasten’

Op 7 oktober 2020 organiseerde Dementiezorg voor Elkaar een online leerbijeenkomst, waarin de focus lag op zingeving voor mensen met dementie en hun naasten. Na een korte plenaire sessie konden de deelnemers kiezen uit drie workshops. 

Dementie en een migratieachtergrond

In de eerste workshop stond de vraag ‘Leven met dementie: hoe is dat voor mensen met dementie met een migratieachtergrond?’ centraal. Onder leiding van Roshnie Kolste van Pharos vertelde Ellen Pals, projectleider van Haags Ontmoeten, over de locaties van Haags Ontmoeten waar ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen en waar activiteiten georganiseerd worden. Het is een plek om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. Binnen Haags Ontmoeten staan een aantal kernpunten centraal: zo bepaalt de doelgroep wat er gebeurt, wordt er veel met vrijwilligers en stagiaires gewerkt en zetten zij zich als centrum van de wijk in voor een seniorvriendelijke stad.

Adfa Horreh, geestelijk verzorger en religiewetenschapper, vertelde meer over haar ervaring met religie en dementie. Zo vertelde zij meer over de lessen die uit de Koran kunnen worden geleerd met betrekking tot dementie en gaf zij een aantal voorbeelden uit de praktijk, waaronder de Luisterlijn met geestelijk verzorgers. ‘Ik was er heel blij mee om niet enkel over dit thema te lezen, maar ook daadwerkelijke ervaringen te horen. Ik vind Haags Ontmoeten een heel mooi initiatief. Ik probeer aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond steeds meer bij ons op de kaart te krijgen en dit motiveert en inspireert heel erg!’, aldus één van de deelnemers.

Bekijk presentatie

Tips voor zinvolle dagbesteding

Bij leven met dementie is het belangrijk dat je je dag zo zinvol mogelijk kan invullen. Wat is zinvolle daginvulling en hoe kunnen professionals daarbij ondersteunen? Zijn er leuke voorbeelden van te vinden? Deze vragen werden beantwoord tijdens de tweede workshop, georganiseerd door Christien Begemann, zelfstandig adviseur en trainer, en Elize van Wijk, medewerker van Vilans.

Bekijk presentatie

Een aantal tips uit de workshop

  • Voor iemand met dementie kan overleg over een activiteit lastig zijn. Begin met een bepaalde activiteit en vraag dan of iemand wil aanhaken – dan is er vaak veel meer mogelijk. Denk ook aan praktische kleine dagelijkse zaken, zoals boodschappen doen of schoonmaken.
  • Gebruik de toolbox van Relief voor eenvoudige manieren om contact te maken met mensen met dementie.
  • Zoek naar een zo individueel mogelijke aanpak. Kijk naar ieders talent en wat de wensen zijn van de persoon met dementie en wat diegene kan en wil bijdragen.
  • Kijk breder dan je eigen organisatie – met welke partijen zou je kunnen samenwerken? Leg bijvoorbeeld de link met ‘gewone activiteiten’, zoals de reguliere voetbalclub die een speciaal uurtje kan inrichten voor mensen met dementie. Of denk aan samenwerking met een school of kinderdagverblijf.
  • Denk aan de inzet van vrijwilligers. Zo kun je taken verdelen om zo een meer divers aanbod te bieden. Zo kan de ene vrijwilliger gaan wandelen en kan de ander juist een rustmomentje creëren.

De kracht van kunst

Hoe zet je kunst in voor mensen met dementie, en wat betekent dit voor mensen met dementie? Aan de hand van de werkwijze van EMBRACE Nederland vertelden Ingrid Smit, specialist Cultuurparticipatie bij LKCA en Margot Hoiting, directeur EMBRACE Nederland, meer over hoe muziek het welbevinden van mensen met dementie kan verbeteren. Volgens Ingrid is er veel (verhalend) bewijs dat kunst en cultuur bijdraagt aan gezondheid, zeker preventief  werkt en kan bijdragen aan het verlagen van zorgkosten.  Margot vertelde over de methode die is gemaakt om (zorg)medewerkers en mantelzorgers muziek te laten integreren in de dagelijkse zorgpraktijk. Een deelnemer aan deze workshop reageert: ‘Goed dat dit onderdeel weer op de kaart wordt gezet: belangrijk dat kunst en daarbij muziek een belangrijke aanvulling is op de reguliere zorg en ondersteuning bij mensen met (beginnende ) dementie!’

  • Bekijk presentatie LKCA
  • Bekijk presentatie Embrace
  • Film bij Frittemahof – Patyna (3 minuten)
  • Film bij De Batting – Noorderbreedte (9 minuten)
  • Film over methode voor muziekintegratie in zorgpraktijk