Wie is wie bij dementie

De infographic ‘Wie is wie bij dementie’ brengt het landschap van zorg- en welzijnsprofessionals rond een cliënt met dementie in beeld. Zo zie je in één oogopslag wie er betrokken zijn: de casemanager, psycholoog, huisarts, het wijkteam, de dagbesteding. De afbeelding geeft antwoord op een van de meest basale vragen: wie staan er om mij heen?

Dementie is een ziekte die het hele leven beslaat. Dementie houdt zich niet aan wetten, regels en schotten. In ons land is de zorg en ondersteuning fijnmazig georganiseerd. Dat zien we terug in het grote aantal beroepskrachten en vrijwilligers dat actief is in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen. Het voordeel daarvan is dat er veel zorg en ondersteuning beschikbaar is. De keerzijde is dat het een opgave is deze zorg en ondersteuning integraal op elkaar af te stemmen. Als je dementie hebt, krijg je met verschillende personen te maken, zowel informeel als professioneel, vanuit zorg én welzijn. Als antwoord op de veelgehoorde vraag: ‘wie is wie en wie doet wat?’ ontwikkelde Dementiezorg voor Elkaar de infographic ‘Wie is wie bij dementie’.

Download de infographic Wie is wie bij dementie (pdf)

Esther Tetteroo, casemanager bij Vivent: ‘De ‘Wie is wie bij dementie’ is een mooi middel om als casemanager je netwerk weer eens goed in kaart te brengen. Het is ook een hulpmiddel voor relatiebeheer, om zo alle betrokkenen langs te gaan. Ik zou het document invullen voor de lokale situatie in het netwerk waarin ik werk, per wijk of (kleine) gemeente. De ‘Wie is wie bij dementie’ kan dan ook gebruikt worden als naslagwerk voor alle partijen. Het maakt de sociale kaart inzichtelijk.’

Voor wie?

De ‘Wie is wie bij dementie’ kan vanuit verschillende perspectieven benut worden: vanuit de persoon met dementie en zijn mantelzorger, om zicht te krijgen op het informele en professionele zorgnetwerk. Maar ook door een casemanager of professional uit de eerstelijnszorg. Zij kunnen zo in beeld brengen wie er allemaal bij een cliënt betrokken is. Ook op netwerkniveau kan de ‘Wie is wie bij dementie’ toegepast worden. Een handig hulpmiddel om zicht te krijgen op alle betrokkenen bij de dementiezorg- en ondersteuning op lokaal niveau en zo de zorg en ondersteuning meer integraal te ondersteunen.

Hoe te gebruiken?

De ‘Wie is wie bij dementie’ bestaat uit twee delen: een overzichtelijke infographic en daarnaast afzonderlijke pagina’s per professional. Op die pagina’s kunnen contactgegevens van de betreffende professional worden ingevuld (door de professional zelf of door de persoon met dementie of diens mantelzorger). Vervolgens kan dit overzicht worden geprint en bewaard op een handige plek. Op die manier kan de ‘Wie is wie bij dementie’ fungeren als een sociale kaart.

Wie is wie in de wijk

De ‘Wie is wie bij dementie’ is een aanvulling op de eerder ontwikkelde ‘Wie is wie in de wijk’ (pdf) en de online tool ‘Wie is wie voor ouderen’. Handige en veelgebruikte instrumenten om overzicht te krijgen van het netwerk rond een cliënt en de zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. In de publicatie ‘Wie is wie in de wijk’ worden verschillende professionals uitgelicht en beschreven.

Gerie Timmerman – Giltjes, casemanager bij Geriant: ‘de ‘Wie is wie bij dementie’ is een mooi instrument voor mantelzorgers. Met dit document heb je alle belangrijke personen en instanties op een rijtje. Het is prettig om een sociale kaart te hebben die volledig is. Ik zou de mantelzorgers die ik tegenkom in mijn werk, wijzen op het bestaan van de ‘Wie is wie bij dementie’ en de toegevoegde waarde hiervan benoemen.’

Auteurs

De ‘Wie is wie bij dementie’ is ontwikkeld door het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, een consortium bestaande uit onder andere Vilans en Movisie. Vanuit Vilans werkten Lisa Delmée en Jan Willem Bloemen mee, vanuit Movisie waren Ilse Zwart-Olde en Hans Alderliesten betrokken.

Meer weten?

Doel van het programma Dementiezorg voor Elkaar is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Ook ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners en huisartsen willen allemaal graag aansluiten bij wat hun cliënten nodig hebben, maar in de praktijk is dat vaak niet eenvoudig. Dementiezorg voor Elkaar ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken.

Vraag ook ondersteuning aan

Werk jij in een samenwerkingsverband en loop je tegen knelpunten aan die jullie belemmeren bij het bieden van integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning? Wij kunnen je helpen.

Vraag gratis ondersteuning aan