Dementiezorg voor Elkaar blijft kennis delen

Het ministerie van VWS heeft de partners van Dementiezorg voor Elkaar gevraagd de kennis te blijven verspreiden die in dit praktijkverbeterprogramma de afgelopen 4 jaar is opgedaan. Zowel de praktijk als de partners vinden het belangrijk om de kennis, opbrengsten en ervaringen van Dementiezorg voor Elkaar actief onder de aandacht te blijven brengen. De nadruk ligt daarbij op de Zorgstandaard Dementie 2020 met bijbehorende kennisdossiers en het Register Dementiezorg en Ondersteuning.

Activiteiten

Concreet worden in de eerste helft van 2021 daarvoor de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Verspreiden van kennis via de websites en kanalen van dementiezorgvoorelkaar.nl en zorgstandaarddementie.nl.
  • Verspreiden van kennis via een aantal online kennisbijeenkomsten voor professionals en stakeholders en uitwisselen van kennis over randvoorwaarden en goede voorbeelden.

Nationale Dementiestrategie

In de loop van 2021 wordt de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, die minister Hugo de Jonge in september 2020 naar de Tweede Kamer stuurde, verder vormgegeven. Dan zal ook duidelijk worden of en hoe er een verder vervolg komt van Dementiezorg voor Elkaar.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Dementiezorg voor Elkaar of volg ons op LinkedIn.

Bekijk hier het overzicht van 4 jaar Dementiezorg voor Elkaar.