Ondersteuning mantelzorg en sociaal netwerk

Vaak staat alles wat in de laatste uren voor het overlijden heeft plaatsgevonden haarscherp in het geheugen van naasten gegrift. Een nazorggesprek helpt bij het verwerken van rouw. Hoe kun je zo’n gesprek leiden? Hoe bereid je je voor op een nazorggesprek? Wanneer is het nodig door te verwijzen en naar wie kun je de naasten doorverwijzen voor meer hulp? Welke vormen van hulp zijn er?
  • Tools (1)

Tools (1)

Hier verzamelen we tijdens het programma tools die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Mis je een instrument? Laat het ons weten.

Handreiking nazorggesprek

Handreiking nazorggesprek na overlijden geeft informatie over voorbereiden, het gesprek, afronden en te betrekken professionals. Zowel voor intra- als extramuraal.

lees meer