Handreiking nazorggesprek

Handreiking nazorggesprek na overlijden geeft informatie over voorbereiden, het gesprek, afronden en te betrekken professionals. Zowel voor intra- als extramuraal.