Welkom

Hartelijk welkom bij Dementiezorg voor Elkaar, het programma om de praktijk van dementiezorg en -ondersteuning in Nederland te verbeteren. Op deze pagina geven we je een korte introductie op het programma, wat we doen en al hebben gedaan en wie daarbij zijn betrokken.

Doel van het programma

De kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Persoonsgericht en integraal dus. Het programma loopt 4 jaar (2017 – 2020) en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Meer over het programma.

Betrokken organisaties

Het programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans en is onderdeel van het Deltaplan Dementie . 

Wat we doen

Oorspronkelijk waren de activiteiten van Dementiezorg voor Elkaar verdeeld in 5 werkpakketten. Die verdelingen hanteren we nog steeds, maar de werkpakketten lopen wel steeds meer in elkaar over, zodat er meer samenhang ontstaat. De werkpakketten zijn:

 • WP 1: samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het oplossen van problemen waar ze tegenaan lopen. We zijn inmiddels bijna bij 200 trajecten betrokken (geweest) en een groot aantal adviseurs hebben hun steentje bijgedragen. Voor voorbeelden van ondersteuningsvragen, zie deze pagina.
 • WP 2: bijdragen aan het creëren van de juiste randvoorwaarden op het gebied van financiering en organisatie.
 • WP 3: het verder brengen van de kennis die we opdoen in het programma.
 • WP 4: de ontwikkeling van een register dat de aard en omvang van de dementiezorg en -ondersteuning in Nederland in kaart brengt.
 • WP 5: het herzien van de Zorgstandaard Dementie.

We hebben daarbij speciale aandacht voor dementie bij migranten en voor jonge mensen met dementie.

Een goed overzicht van alle activiteiten van Dementiezorg voor Elkaar  vind je in de verantwoording  die wij voor regelmatig maken voor het ministerie van VWS . Vraag bij Cisca den Uijl de meest recente versie op.

Aanspreekpunten

Op de hoogte blijven

 • Op de website vind je het laatste nieuws over het programma en veel tools en praktijkvoorbeelden.
 • Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief van Dementiezorg voor Elkaar. Meld je aan.
 • Je kunt Dementiezorg voor Elkaar en ander dementienieuws ook volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Goed om verder te weten

 • Wij werken samen in Teams. Daar vind je onder meer alle bestanden. Adviseurs vinden er bijvoorbeeld allerlei tools en instrumenten. Je kunt toegang tot Teams aanvragen bij Cisca den Uijl.
 • Voor adviseurs is er ook een samenwerkingsomgeving in Sharepoint, vooral bedoeld als werkomgeving voor adviestrajecten. Je vindt daar ook formats voor plannen van aanpak, samenwerkingsovereenkomsten en opdrachtbrieven.
 • Adviseurs houden hun ‘vragenmakelaar’, die het telefonisch interview gedaan heeft en de adviseur gekoppeld heeft aan de vraag, gedurende het hele traject als vraagbaak en coach .
 • Dementiezorg voor Elkaar geeft enkele keren per jaar een papieren Netwerk Courant uit. Je kunt exemplaren hiervan bestellen, bijvoorbeeld om ze mee te nemen bij overleggen en bijeenkomsten. 
 • Andere DvE-materialen die je voor bijeenkomsten kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld bloknootjes en pennen. Ook op te vragen bij Cisca den Uijl.

Tot slot: veel succes en plezier met je activiteiten voor Dementiezorg voor Elkaar!