Vraag van de maand: samenwerking

Over een goede samenwerking krijgen we veel vragen binnen. Van Netwerk Dementie Groningen bijvoorbeeld. Zij willen zich doorontwikkelen naar een slagvaardig netwerk dat samenhangende en doelmatige zorg en begeleiding biedt. Hun vragen: hoe organiseren we de samenwerking optimaal? En: hoe kunnen we ons netwerk op een efficiënte en effectieve manier coördineren?

Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelde en verzamelde deze kennisproducten en praktijkvoorbeelden over samenwerking:

Meer ondersteuningsvragen van Dementiezorg voor Elkaar bekijken?

Vraag ook gratis ondersteuning aan!

Werk jij in een samenwerkingsverband en loop je tegen knelpunten aan die jullie belemmeren bij het bieden van integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning? Wij kunnen je helpen.

Vraag gratis ondersteuning aan