Vraag van de maand: jonge mensen met dementie

Ketenzorg Dementie Waardenland vroeg bij Dementiezorg voor Elkaar hulp en advies bij het verbeteren van de zorg voor jonge mensen met dementie.

Ketenzorg Dementie Waardenland is een samenwerkingsverband van Het Spectrum, Swinhove Groep, Het Parkhuis, Aafje en Rivas Zorggroep. Zij  willen heldere informatie bieden over waar jonge mensen met dementie terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen. Ook willen ze beter inzicht in het verloop van de diagnose en wie wat daarin kan betekenen. Daarnaast zet Ketenzorg Dementie Waardenland in op deskundigheidsbevordering van hun casemanagers.

Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelde en verzamelde deze kennisproducten en praktijkvoorbeelden over dementie op jonge leeftijd:

Meer ondersteuningsvragen van Dementiezorg voor Elkaar bekijken?

Vraag ook gratis ondersteuning aan!

Werk jij in een samenwerkingsverband en loop je tegen knelpunten aan die jullie belemmeren bij het bieden van integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning? Wij kunnen je helpen.

Vraag gratis ondersteuning aan