Vraag van de maand: verbeteren informatievoorziening

Vraag: Hoe verbeteren we de informatievoorziening zo dat inwoners van de regio een antwoord vinden op hun vragen rondom dementie?

Ambitie: Doel is om de informatievoorziening aan mensen met dementie en hun naasten in de regio te verbeteren zodat zij snel het goede antwoord vinden op hun vragen. Dementiezorg voor Elkaar ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing en de uitwerking van deze oplossing.                 

Ingediend door: RPD West Brabant 

Kennisproducten en praktijkvoorbeelden: bij het advies gebruik gemaakt van de  handreiking voor het opzetten van een kennispunt dementie op jonge leeftijd (pdf)

Meer ondersteuningsvragen van Dementiezorg voor Elkaar bekijken? 

Vraag ook gratis ondersteuning aan!

Werk jij in een samenwerkingsverband en loop je tegen knelpunten aan die jullie belemmeren bij het bieden van integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning? Wij kunnen je helpen.

Vraag gratis ondersteuning aan