Sterven op locatie van voorkeur

Mensen met dementie brengen hun laatste levensfase meestal door in een intramurale instelling. In de toekomst verwachten we daarin een verschuiving. Welke overwegingen zijn er voor het kiezen van de sterflocatie? Wat zijn de ervaringen van huisartsen met thuis overlijden? Wat is er nodig is om iemand met dementie op een verantwoorde manier op te nemen in een hospice? Hoe ga je om met de combinatie van psychogeriatrische problemen en palliatieve zorg op de afdeling?
  • Kennis (1)

Kennis (1)

Hier verzamelen we tijdens het programma artikelen en andere kennis die je helpen persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun omgeving. Heb je suggesties voor toevoegingen? Laat het ons weten.

Thuis overlijden en samenwerking met de huisarts

Informatie over (wel of niet) thuis overlijden en een pleidooi voor samenwerking met de huisarts. Geschreven door een specialist en hoogleraar ouderengeneeskunde, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde in 2010.

lees meer