Terugblik bijeenkomst ‘bijzondere doelgroepen’

Dementie signaleren bij mensen op jonge leeftijd, mensen met een verstandelijke beperking en migranten verdient extra aandacht. Want de omgeving herkent signalen bij deze groepen vaak minder snel, omdat die vaak moeilijker te onderscheiden zijn van gebruikelijke gedragspatronen of omdat ze te snel worden ervaren als ‘passend’ bij de ouderdom.

Op 4 oktober 2022 vond een digitale kennisbijeenkomst plaatst over dementie bij deze ‘bijzondere’ doelgroepen. Experts en ervaringsdeskundigen schetsten verschillende casussen en gaven tips hoe je deze groepen passende zorg en ondersteuning kunt geven en waarmee je rekening moet houden. Zodat ook zij zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de maatschappij.

Kijk de bijeenkomst hieronder terug.

Mensen met een verstandelijke beperking en dementie

Hoe herken je dementie bij mensen met een verstandelijke beperking en stel je die tijdig vast? Dat is belangrijk want daardoor kunnen professionals en familieleden zorg en ondersteuning beter afstemmen op de veranderende wensen en behoeftes van iemand. Alain Dekker is docent-onderzoeker RUG en UMCG, hoofd van de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) bij Alliade, bestuurslid en initiatiefnemer van Stichting Dementietafel Groningen. In deze sessie gaat hij in op het ontstaan en verloop van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Wat zijn de signalen van dementie, waar moet je op letten en waarom is dit belangrijk? Dit doet hij samen met de zussen van Rien. Rien heeft het syndroom van Down en over het verloop van de tijd merkten zijn zussen achteruitgang. Zij laten op innemende wijze het traject zien dat zij met hun broer hebben doorlopen om bij de diagnose dementie te komen en hoe zij met zijn dementie omgaan.

  • Bekijk Digitale flyer D2 (down & dementie)
  • www.vb-dementie.nl: website over dementie bij mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking (met gratis kennismodules voor begeleiders en familieleden, waaronder  één over het downsyndroom (vanaf medio november 2022)).
  • www.sdtg.nl (Dementietafel Groningen): veel gratis downloads voor familie.
  • Kennisdossier dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met een migratie-achtergrond en dementie

Het aantal migranten met dementie groeit heel hard. Zij maken nog weinig gebruik van casemanagement en wijkverpleging. Dit zal wel gaan toenemen, maar professionals voelen zich hier nog niet voldoende op toegerust. Zij ervaren faalangst, handelingsverlegenheid en vinden communicatie lastig. Geraldine Visser, onderzoeker en docent bij het lectoraat Goed Leven met Dementie van Hogeschool Windesheim vertelt samen met casemanager Hasan Soylu en mantelzorger Züleyha Ozermis over cultuursensitief werken. Zij neemt je mee in de nieuwe methodiek OOG – cultuursensitief Omgaan met Onbegrepen Gedrag die zij in een participatief actieonderzoek ontwikkeld heeft met Hogeschool InHolland en casemanagers, verpleegkundigen, thuisbegeleiders, mantelzorgers en mensen met dementie betrokken bij zorgorganisaties Cordaan en Carint Reggeland.