Register Dementiezorg en Ondersteuning

Het  ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning’ geeft meer inzicht in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten. Dit wordt gedaan door bestaande gegevens te combineren. De eerste factsheets (1 tot en met 6) hebben betrekking op gegevens uit 2017. In 2021 heeft het Nivel de factsheets geactualiseerd met gegevens uit 2018 en 2019 (factsheets 7 tot en met 12).

Gegevens uit 2019, 2018 en 2017

Gegevens uit 2017

Beleidsmakers, belangenbehartigers, bestuurders en coördinatoren van dementienetwerken kunnen de informatie gebruiken om met regionale en/of landelijke partners in gesprek te gaan. Krijgen mensen de juiste zorg? En hoe kunnen we nog betere zorg leveren, op het juiste moment en op de juiste plek? Het Register, dat onderdeel was van het programma Dementiezorg voor Elkaar, is opgezet door het Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg in nauwe samenwerking met onder meer VWS en Alzheimer Nederland.

Meer informatie