Register Dementiezorg en Ondersteuning krijgt vorm

13 december 2019 – Slim gebruik maken van gegevens die er al zijn om zo het gesprek op gang te brengen over de kwaliteit van zorg. Daarvoor wordt het Register Dementiezorg en Ondersteuning opgezet. Het Register moet periodiek landelijke en regionale informatie gaan geven over de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun inwonende partners. Vijf regio’s werken mee in de pilot. De stand van zaken.

Wat is er nu?

  • Een beveiligde omgeving met relevante en beschikbare gegevens over het gebruik van zorg en ondersteuning , die aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Het ‘fysieke’ Register staat bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (foto).
  • Bijna klaar: factsheets over het gebruik van zorg en ondersteuning voor vijf pilotregio’s. Ook wordt er gewerkt aan thematische factsheets met landelijke en regionale informatie over gebruik van zorg en ondersteuning.
  • Contouren van de governancestructuur: wie gaat de gegevens beheren na afloop van Dementiezorg voor Elkaar?

Om welke gegevens gaat het eigenlijk?

Het gaat bijvoorbeeld om het gemiddeld aantal bezoeken van mensen aan de huisarts, het aantal keer dat mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, hoeveel van deze opnames acuut zijn. Hiervoor worden verschillende bestanden gebruikt zoals bestanden met gegevens over Wlz-indicaties, met informatie over alle ziekenhuisopnamen in Nederland en met gegevens over medicijngebruik

Voor wie interessant?

Beleidsmakers, belangenbehartigers, bestuurders en ketencoördinatoren kunnen de informatie uit het Register gebruiken om met regionale en/of landelijke partners in gesprek te gaan over de kwaliteit van zorg. Wordt de juiste zorg geboden? En wordt deze zorg op het juiste moment en op de juiste plek geboden? Welke factoren beïnvloeden het zorggebruik? Ook onderzoekers kunnen op termijn een aanvraag doen om de gegevens uit het Register te gebruiken .

Zijn er al resultaten?

Jazeker. De gegevens zijn aan elkaar gekoppeld en de groep mensen met dementie en inwonende partners zijn geselecteerd. Momenteel wordt er gewerkt aan factsheets over verschillende thema’s. Deze factsheets bevatten landelijke en regionale gegevens over het gebruik van zorg en ondersteuning van mensen met dementie en inwonende partners (bijvoorbeeld ziekenhuisopnamen en huisartsenzorg). De eerste factsheets worden in het eerste kwartaal van 2020 gepubliceerd.