Positieve Gezondheid en dementie

Hoe kun je Positieve Gezondheid inzetten als onderdeel van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie? Om deze vraag te beantwoorden hebben Vilans, het Institute for Positive Health (iPH), diverse zorgprofessionals en experts aan de hand van praktijkervaringen, interviews en documentenonderzoek verkend hoe het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid kan worden gebruikt bij mensen met dementie. Ook is geïnventariseerd welke bestaande tools en instrumenten een bijdrage kunnen leveren. Deze verkenning leverde 7 inzichten op, die vervat zijn in de factsheet ‘Positieve Gezondheid bij mensen met dementie’.

Onderzoekers Elize van Wijk en Jacco Bijlsma lichten in deze workshop de inzichten toe. Hoe kun je Positieve Gezondheid inzetten als onderdeel van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie? Zij nemen je kort mee door de inzichten uit de factsheet ‘Positieve Gezondheid bij mensen met dementie’. In de praktische uitwerking van deze factsheet staat een dag uit het leven van de persoon met dementie centraal: welke momenten kun je als zorgprofessional aangrijpen om aandacht te besteden aan Positieve Gezondheid? En wat heb je als professional nodig om dit te kunnen doen? Wat zijn goede voorbeelden en tips die je hierbij kunt inzetten? Zij zijn erg benieuwd naar jouw ervaring en gaan graag in gesprek!