Jonge mensen met dementie

In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen tussen de 40 en 65 jaar dementie. De impact daarvan is groot, zowel voor henzelf als voor hun gezin en omgeving. Zij zijn vaak nog in de bloei van hun leven. Hun veranderende gedrag zorgt thuis en op het werk voor onzekerheid en spanningen. Bovendien wordt bij jonge mensen met dementie vaak nog niet gedacht aan dementie. Hun problemen worden eerder in verband gebracht met problemen op het werk, relatieproblemen, burn-out of depressie. De laatste jaren wordt er gelukkig veel meer aandacht besteed aan deze groep. Ook op het digitale Zoek het uit-festival dementie op 17 november.

Sterk in de regio

Annelein van Sluijs en Renske Timmers (De Wever) en Elly Robben (Zorgnetwerk Midden-Brabant) verzorgen de workshop Sterk in de regio met de focus op jonge mensen met dementie. In de regio Midden-Brabant zijn de handen ineengeslagen en de krachten gebundeld in het regioteam jonge mensen met dementie (JMD). Want de specifieke problemen die deze ziekte voor jonge mensen met zich meebrengt, zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving, vragen om een gespecialiseerd zorgaanbod. In hun presentatie staan zij stil bij de thema’s vroegsignalering en VergetenTalent.

Succesvol casemanagement

Henk Nouws (Ruimte voor Zorg) gaat in op succesvol casemanagement bij jonge mensen met dementie. Casemanagers van jonge mensen met dementie weten dat zij een verantwoordelijke plek hebben in het leven van hun cliënten. De workshop wijst hen de weg in nieuwe inzichten die zijn opgedaan binnen het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. De workshop gaat in op de recente handreiking van het Kenniscentrum, de businesscase casemanagement en het kwaliteitskader dagbehandeling waar momenteel aan wordt gewerkt.