Inventarisatie deskundigheidsbevordering zorgprofessionals

Inventarisatie van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering voor casemanagers, praktijkondersteuners (POH), huisartsen en wijkverpleegkundigen in de dementiezorg. Bekijk het overzicht van cursussen, e-learnings, online trainingen en lesmaterialen. 

Let op: de inventarisatie is niet uitputtend  en Dementiezorg voor Elkaar geeft geen waardeoordeel over de kwaliteit van de initiatieven. Voor vragen of aanvullingen, neem contact op met Claudia van der Velden van het Trimbos-instituut, telefoon (030) 29 59 308.

Download de  Inventarisatie Deskundigheidsbevordering dementie voor professionals in de zorg (pdf)

Cursussen

1. Basiscursus omgaan met dementie (pdf)
2. Verdiepingscursus omgaan met dementie (pdf)
3. Anders kijken naar mensen met dementie (pdf)
4. Training Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie (pdf)
5. Voorlichting Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie (pdf)
6. Omgaan met dementie voor professionals (pdf)
7. Persoonsgerichte zorg mensen met dementie (pdf)
8. Blended-learning leertraject Dementie (pdf)
9. STIP-cursus dementie en dan (pdf)
10. Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie praktische methoden en adviezen (pdf)
11. Bijscholing voor zorgverleners over hulp bij dementie (pdf)
12. Persoonsgericht werken in het verpleeghuis (pdf)

E-learning & online trainingen

13. Dichter bij dementie (pdf)
14. E-learning informele zorg rond mensen met dementie (pdf)
15. Leren over dementie (pdf)
16. E-learning voor de praktijkondersteuner dementie (pdf)
17. E-learning Programma voor individuele nascholing (PIN) Dementie (pdf)
18. Samen dementie vriendelijk

Lesmaterialen en lespakketten

19. Free learning (pdf)
20. Lespakket dementie (pdf)
21. Onderzoeksrapport Methodisch werken bij dementie (pdf)
22. Onderzoeksrapport organiseren van langdurige zorg en ondersteuning (pdf)
23. Kennisbundel dementie (pdf)
24. Onderwijsmateriaal dementie (pdf)
25. Interessante sites (pdf)
26. Video’s over dementie op Kennisplein Zorg voor Beter
27. Video’s over dementie en mantelzorg op Kennisplein Zorg voor Beter
28. Video’s over dementie en bewegen op Kennisplein Zorg voor Beter
29. Video’s over dementie en muziek op Kennisplein Zorg voor Beter
30. Boeken en video’s over dementie op Kennisplein Zorg voor Beter

Er is ook een Inventarisatie deskundigheidsbevordering  dementie voor mantelzorgers en vrijwilligers (pdf)