Workshops Jaarevent Deltaplan Dementie

5 november 2020
Digitaal
Inschrijven

3, 4 en 5 november 2020

Ongeveer 200 adviestrajecten, meer dan 100 kennisproducten, een Register Dementiezorg en Ondersteuning en een breed gedragen nieuwe Zorgstandaard Dementie.  In 4 jaar tijd heeft Dementiezorg voor Elkaar, samen met de praktijk, flink aan de weg getimmerd. 

Dat laten we graag zien. En vooral ook: wat de praktijk daar nu aan heeft en mee kan. Dat doen we bij het (volledig digitale) jaarevent van het Deltaplan Dementie op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 november 2020. Meld je aan voor één of meerdere van onze workshops.

Stoomcursus Zorgstandaard Dementie

4 november, 12.00 – 13.00 uur (programmasessie)

De juiste hulp op het juiste moment op de juiste plaats. De Zorgstandaard Dementie 2020 belooft nogal wat. In deze stoomcursus nemen we je mee in opzet, doel en uitwerking. En vooral: hoe kun je daarmee nu zelf aan de slag. Onder andere de eerste ervaringen van gebruikers komen aan bod. Met tips en trucs!

1 + 1 = 3. Werken met cijfers in dementiezorg en ondersteuning

5 november, 10.00 – 10.50 uur (workshop 7, ronde 1)

Welke cijfers (data) kun je gebruiken om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren? En hoe doe je dat dan. Wat kun je doen met het ‘Register Dementiezorg en Ondersteuning’, dat meer inzicht geeft in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten? Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelde een handig stappenplan om ketenregisseurs en anderen te helpen gebruik te maken van data. Geen enkele feeling met dit onderwerp, maar wel ermee aan de slag willen? Don’t worry, de speciale ‘Data voor dummy’s’ helpt je op weg. En leer van de lessen en inzichten van de pilotregio’s die hiermee al aan de slag zijn gegaan.

Dementiezorg over schotten heen

5 november, 11.00 uur – 11.50 uur (workshop 13, ronde 2)

Het is de gruwel van iedere zichzelf respecterende zorgverlener: mensen met dementie die steeds hetzelfde verhaal vertellen aan verschillende hulpverleners. Oorzaak? De bekostiging daarvan gaat onder een andere wet vallen. Dementiezorg voor Elkaar zette een experiment op met een aanpak om de ervaren schotten in de financiering van de dementiezorg te beperken. In drie gemeenten is gekeken of en hoe ervaren schotten kunnen worden weggenomen, welke dilemma’s er zijn en welke knelpunten moeten worden verhelderd. De ervaringen zijn verwerkt in een stappenplan waarmee dementienetwerken, gemeenten en zorgverzekeraars samen aan de slag kunnen. In deze workshop hoor je alles over deze aanpak en krijg je handvatten om ook zelf aan de slag te gaan! 

Samen beslissen, de toolbox 

5 november, 11.00 uur – 11.50 uur (workshop 17, ronde 2)

Met ‘Samen beslissen’ kunnen professionals in zorg en welzijn mensen met dementie helpen keuzes te maken en beslissingen te nemen die het beste bij hen passen. Maar hoe doe je dat? Dementiezorg voor Elkaar stelde een toolbox samen met tips en materialen voor het proces van samen beslissen. Leontien Groen en Ruth Pel geven je concrete tips en handvatten voor samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten.

Uit de schaduw, in het licht. Dementie op jonge leeftijd in perspectief

5 november, 13.00 uur – 13.50 uur (ronde 3, workshop 21)

Jonge mensen met dementie hebben andere ondersteuningsbehoeften dan oudere mensen met dementie. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd zet zich in voor de ontwikkeling van passende zorg bij dementie op jonge leeftijd. Dit doen zij samen met 44 zorgaanbieders en diverse kennis- en samenwerkingspartners. In deze workshop nemen sprekers de deelnemers mee in de activiteiten van het Kenniscentrum en de opbrengsten van projecten gericht op het verbeteren van de zorgpraktijk, de toerusting van zorgprofessionals in hun dagelijks werk met de doelgroep en de ondersteuning van mantelzorgers in het omgaan met de gevolgen van de dementie. Deze projecten zijn uitgevoerd in het kader van het programma Dementiezorg Voor Elkaar of als onderdeel van het UNICITY-project. De sprekers zullen ook op interactieve wijze met de deelnemers kijken naar wat logische vervolgstappen zijn als het gaat om de verbetering van de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Sprekers zijn dr. Christian Bakker (programmaleider Dementie op Jonge Leeftijd), prof. dr. Raymond Koopmans (hoogleraar Ouderengeneeskunde), dr. Kirsten Peetoom (post-doc onderzoeker Alzheimer Centrum Limburg) en drs. Jessica Michgelsen (adviseur en junior onderzoeker, Vilans/Radboudumc).

Bouwen aan samenwerking in de regionale keten

5 november, 13.00 uur – 13.50 uur (ronde 3, workshop 24)

Als iets een kritische succesfactor is bij het tot stand brengen van goede dementiezorg en ondersteuning, dan is het wel: samenwerking. In de bijna 200 adviestrajecten van Dementiezorg voor Elkaar in de afgelopen vier jaar, kwam dat duidelijk naar voren. Dementiezorg voor Elkaar verzamelde tools en ervaringen van ketencoördinatoren. Hiermee kun je zelf aan de slag om de samenwerking goed van de grond te krijgen of door te ontwikkelen. Verschijnt in het najaar. In deze workshop krijg je een inkijkje, en natuurlijk volop tips hoe je de samenwerking kunt versterken. 

 

De casemanager van de toekomst 

5 november, 14.00 uur – 14.50 uur (ronde 4, workshop 34)

Zij spelen een cruciale rol in de dementiezorg en ondersteuning: de casemanagers dementie. In de nieuwe Zorgstandaard Dementie hebben zij niet voor niets een prominente rol. Maar hoe geef je daar nu invulling aan? En hoe ga je om met bijvoorbeeld de steeds groter wordende groep migranten met dementie? Deze workshop biedt je een overzicht van ontwikkelingen én mogelijkheden.

Meld je direct aan

Alles weten over het jaarevent van het Deltaplan Dementie? Bekijk deze pagina.