Workshop Samenspel met het wijknetwerk

20 juni 2019
9.00 - 16.30 uur
Reehorst, Ede
Inschrijven

Hoe kun je jouw lokale netwerk versterken voor beter afgestemde zorg aan mensen met dementie en hun naasten? Dementiezorg voor Elkaar verzorgt op 20 juni tijdens de Dag van de Wijkverpleging de workshop ‘Samenspel met het netwerk’

Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet, adviseur en onderzoeker van het Radboud Alzheimer centrum en Barbara de Groen, senior adviseur Lokaal Organiseren, Vilans geven de workshop die in het teken staat van de wijkverpleegkundige als verbindend leider in het wijknetwerk rond mensen met dementie en hun naasten.

Netwerkzorgmodel Dementienet

Minke: ‘In deze workshop leg ik uit wat het innovatieve netwerkzorgmodel DementieNet inhoudt. Ik bespreek de essentiële onderdelen van dit beproefde model voor lokale netwerkzorg voor mensen met dementie en noem voorbeelden van concrete verbeteringen waar deze netwerkaanpak toe leidt.’

Leiderschapsrol wijkverpleegkundige

Eén van deze essenties van de netwerkaanpak is de verbindende leiderschapsrol van wijkverpleegkundigen. In de workshop gaan de deelnemers concreet aan de slag met stappen en tools die hun wijknetwerk(en) versterken en verder brengen. Met als uitgangspunt: beter afgestemde zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

Wat leer je in deze sessie?

  • Succesfactoren voor een wijknetwerk voor mensen met dementie en hun naasten.
  • Welke rol voor wijkverpleegkundigen is weggelegd.
  • Hoe wijkverpleegkundigen hun wijknetwerk kunnen inrichten of versterken.

Meer informatie over de Dag van de Wijkverpleging en aanmelden