4 oktober veldraadpleging ‘Aansluiting dementienetwerken en netwerken kwetsbare ouderen?’

4 oktober 2018
13.00 - 16.00 uur
Trimbos Instituut, Da Costakade 45, 3521 VS, Utrecht
Inschrijven

Dementiezorg voor Elkaar (DvE) organiseert een brede veldraadpleging rond het vraagstuk: ‘Moeten dementienetwerken een apart netwerk voor mensen met dementie blijven of regionale aansluiting zoeken bij bredere netwerken rond kwetsbare ouderen?’ Wij willen met een brede groep belanghebbenden uit diverse organisaties en functies in gesprek.  

Vanuit het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ werken we samen aan betere integrale en persoonsgerichte zorg voor thuiswonende mensen met dementie. In deze bijeenkomst gaan we in op de beste organisatievorm voor dementiezorg. De interactieve sessie vindt plaats op donderdag 4 oktober, van 13:00 – 16:00 uur, bij het Trimbos Instituut, Da Costakade 45, 3521 VS, Utrecht. De bijeenkomst is open voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden. Deelname is gratis. Na inschrijving ontvang je het programma.

Verkenning dementienetwerk of integraal ouderennetwerk?

Dementiezorg voor Elkaar heeft in 2017 een eerste verkenning gedaan onder 7 ketenregisseurs van geïntegreerde netwerken.  In dit rapport stonden de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn de overwegingen en ervaringen van samenwerkingsverbanden dementie die ervoor hebben gekozen om op te gaan in een samenwerkingsverband kwetsbare ouderen?
  • Waarom maken samenwerkingsverbanden deze keuze, hoe doen ze dit, welke doelen stellen ze zich en wat levert het op?

Leer meer over de verkenning in dit nieuwsbericht

Daarnaast is er in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) een masterthesis geschreven ‘De samenwerking tussen dementienetwerken en netwerken voor kwetsbare ouderen’ (pdf)

Delen bevindingen en toekomstbeelden

Deze ervaringen willen we delen en bespreken in de bijeenkomst. Daarnaast willen we (toekomst)visies en meningen ophalen. Een tweede onderdeel van de veldraadpleging is een inventarisatie met een vragenlijst voor alle dementienetwerken waarin expliciet deze vraag ook aan de orde komt. DvE wil de uitkomsten van deze veldraadpleging en de inventarisatie benutten voor het verder uitzetten van de koers voor de organisatie van zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten.

Download de Publieksversie Verkenning Netwerken Dementie en Kwetsbare ouderen (pdf)