Themabijeenkomst: Generalistisch en specialistisch casemanagement in de dementiezorg

28 juni 2017
13.00 - 15.30 uur
Aristo Accommodaties Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht

Voor mensen met dementie is het belangrijk dat generalisten en specialisten samenwerken. Men heeft elkaar nodig om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Door de hervormingen van de langdurige zorg ontstaan nieuwe onderscheidingen tussen generalistisch casemanagement door wijkverpleegkundigen en/of specialistisch casemanagement door casemanagers dementie.

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, je kunt je niet meer aanmelden. Lees het verslag terug!

Casemanagement dementie wordt nu op veel verschillende manieren georganiseerd is. Robbert Huijsman onderscheidde vanuit het Actieplan Casemanagement 14 modellen. Deze modellen worden door elkaar toegepast, zelfs binnen één regio zien we verschillende varianten. Dit zorgt voor uitdagingen.

Tijdens deze themabijeenkomst gaan we graag met u in gesprek over deze uitdagingen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. De verschillende modellen van de invulling van casemanagement dementie en bijbehorende uitdagingen.
 2. Praktijkvoorbeelden aan het woord. Hoe krijgen verschillende modellen vorm in de praktijk? Wat werkt?
 3. In gesprek: wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende modellen? Welke uitdagingen brengen de modellen met zich mee in de regionale samenwerking? Met wie en hoe kunnen we werken aan het versterken van casemanagement in de dementiezorg?

Programma

 • 12:30u  Inloop
  Keuze workshop model 1, 2, 3 of 4
 • 13:00u Welkom (zaal 3.12)
  Plenaire inleiding door Robbert Huijsman, programmaleider
 • 14:00u verdieping in de 4 basismodellen (keuze voor 1 model)
  • Model 1: ‘all the way’, continuïteit in één persoon (zaal 3.02)
  • Model 2: ‘stapelmodel’, samen als het complex wordt (zaal 3.03)
  • Model 3: ‘overdracht’, de volgende als het complex wordt (zaal 3.07)
  • Model 4: ‘triage’, grootste expertise tijdens start (wel/niet pluis) (zaal 3.08)
 • 15:00u plenaire terugkoppeling en afsluiting (zaal 3.12)
 • 15:30u start het overleg van Dementie Netwerk Nederland (zaal 3.12)