Samen samenwerken in de wijk voor mensen met dementie

1 november 2022
15.00 - 17.00 uur
digitaal
Inschrijven

Kennisbijeenkomst over het versterken van de samenwerking tussen informele en formele zorgverleners in zorgnetwerken. We gaan we samen met bewonersinitiatieven en mantelzorgondersteuners het gesprek aan over hoe deze samenwerking goed vorm kan krijgen.

Mensen met dementie wonen, net zoals andere mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, steeds langer thuis. Dit betekent dat de zorgvraag in de wijk toeneemt. In reactie hierop zien we dat er steeds meer lokale initiatieven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers ontstaan. Denk aan ontmoetings- en dagbestedingsactiviteiten georganiseerd door bewonersinitiatieven maar ook aan mantelzorgondersteuningspunten en inzet van mantelzorgconsulenten.

Vaak kunnen mensen met (beginnende) dementie, en hun naasten, al voordat er een diagnose is veel baat hebben bij dit aanbod in de wijk. En als ze hier dan gebruik van maken, willen zij dit na de diagnose vaak ook blijven doen. Samenwerking tussen de formele en informele aanbieders van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie is daarom heel erg belangrijk. In de dagelijkse praktijk is dat echter nog niet vanzelfsprekend en liggen er kansen om dit te versterken!

Deze bijeenkomst is voor iedereen betrokken is in de dementieketen, waaronder beleidsmakers, zorgverzekeraars, professionals in welzijn en zorg, en vrijwilligers.

Programma

Tijd

Onderdeel

14.50 uur

Inloop

15.00 uur

Welkom door dagvoorzitter Annemarie Koopman, adviseur strategie en samenwerking bij Vilans

15.10 uur

Lian Stouthard, onderzoeker wijkgericht en integraal werken bij Vilans over het belang van samenwerking tussen formele en informele ondersteuning in de wijk.

15.20 uur

Introductie van de bewonersinitiatieven en mantelzorgondersteuners

15.30 uur

Carrousel ronde 1 in breakout-rooms. Je gaat in gesprek met mantelzorgersondersteuners en bewonersinitiatieven. In twee rondes spreek je de mensen die de informele zorg in de wijk (mede) vormgeven. Wat hebben zij nodig voor de zorg voor hun naasten en wijkbewoners? Op welke manier werken zij samen met de ‘formele’ zorgverleners in de wijk? En wat zijn succesfactoren en verbeterpunten in deze samenwerking?

16.05 uur

Carrouselronde 2 in breakout-rooms

16.40 uur

Ophalen geleerde lessen

16.50 uur

Afsluiting (plenair)

17.00 uur

Einde