Leerkring dementie voor gemeenten

24 mei 2018
9.30 - 13.30 uur (inclusief lunch)
UCK hoofdlocatie, Domplein 4 , 3512 JC Utrecht
Inschrijven

Het aantal mensen met dementie neemt komende jaren fors toe. Zo’n 70% van hen woont thuis. Passende zorg en ondersteuning voor hen is cruciaal, vooral in de beginfase van dementie. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol.  Maar hoe vul je die in, wat zijn de knelpunten, welke voorzieningen bied je als gemeente? Is het zinvol om ‘dementievriendelijk’ te worden? En zo ja, hoe doe je dat dan?

‘Voorkomen dat mensen problemen hebben of zorg nodig hebben, kunnen we niet, maar we kunnen wel proberen de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren’  (Pieter Paans, wethouder Cromstrijen)

Om u te helpen antwoord op deze vragen te krijgen organiseert Dementiezorg voor elkaar op donderdag 24 mei 2018 in Utrecht een leerkring voor gemeenten over dementie. Beleidsadviseurs kunnen daar ervaringen uitwisselen over passende zorg en ondersteuning voor mensen met dementie in hun gemeente. Leren en uitwisselen staan centraal tijdens deze leerkring. Aan de orde komen onder meer:

  • Wat gebeurt al in uw gemeente?
  • Welke kansen ziet u en welke knelpunten ervaart u?
  • Hoe loopt het proces tot dementievriendelijke gemeente?
  • Welke (sociale) voorzieningen organiseert uw gemeente?

‘De gemeente speelt vooral in de eerste fase van dementie een belangrijke rol: in de ondersteuning aan thuiswonende mensen met dementie en de mantelzorgers. (..) Mensen met dementie lopen tegen sociale problemen aan. Een passende dag invulling voorziet hierin. We hebben gemerkt dat zowel de belangen van zorg als welzijn hierbij om de hoek komen kijken’ (Emmy van Brakel, beleidsmedewerker Veenendaal)

Verder zijn er rondetafelgesprekken met de gemeenten:

Inloop vanaf 9.00 uur. Start programma: 9.30 uur, einde programma: 13.30. De bijeenkomst is inclusief lunch, er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie