Leerbijeenkomst leven met dementie

7 oktober 2020
10.00 - 12.00 uur
Digitaal
Inschrijven

Na de diagnose dementie begint het leven met dementie. Mensen met dementie merken dat hun dagelijks leven niet meer is zoals het was. Het is van belang om vanaf de start praktische en emotionele ondersteuning te bieden. Niet alleen aan de persoon met dementie zelf, maar ook aan de naasten. Dementie is een ziekte die doorwerkt op alle levensterreinen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op hoe je ondersteuning en zorg kunt bieden in het leven met dementie.

Programma

10.00-10.10 uur:  Welkom door Els Hofman
10.10-10.30 uur: Plenair gedeelte over kennisdossier door Els Hofman en Lars Ramaker
10.35-11.35 uur:  Uiteengaan in 3 workshops

Workshop 1: Leven met dementie: migranten en zingeving
Leven met dementie: hoe is dat voor mensen met dementie met een migratieachtergrond? Hoe speelt zingeving hierbij een rol? We gaan in op ervaringen vanuit de ontmoetingscentra die er zijn voor deze specifieke doelgroep. Daarnaast gaan we in op de rol (steun en troost) van religie in het leven van mensen met dementie. We gaan hierover in gesprek met de projectleider van Haags Ontmoeten en een geestelijk verzorger die werkzaam is voor de islamitische groep.

Door: Ellen Pals, projectleider Haags Ontmoeten bij Xtra Welzijn in Den Haag, Adfa Horreh, geestelijk verzorger (Adfa van Pharos) en Roshnie Kolste, Adviseur DvE en senior projectleider bij Pharos

Workshop 2: Dagbesteding in relatie tot zingeving
Bij leven met dementie is het belangrijk dat je je dag zo zinvol mogelijk kan invullen. Wat is zinvolle daginvulling en hoe kunnen professionals daarbij ondersteunen? Zijn er leuke voorbeelden van te vinden?

Christien Begemann, zelfstandig adviseur en trainer en Elize van Wijk, medewerker Vilans geven uitleg en inspiratie en daarna is er tijd om elkaar vragen te stellen en te inspireren.

Workshop 3: Samenwerking sociaal domein
Hoe zet je kunst in voor mensen met dementie, en wat betekent dit voor mensen met dementie? Aan de hand van de werkwijze van EMBRACE Nederland maken we duidelijk hoe muziek het welbevinden van mensen met dementie kan verbeteren. Daarnaast wordt duidelijk hoe ook (zorg)medewerkers en mantelzorgers handvaten kunnen krijgen om muziek te integreren in de dagelijkse zorgpraktijk. Meer info is ook te vinden op www.lkca.nl en  bij muziek en dementie op de website van Embrace Nederland. 

Ingrid Smit, specialist Cultuurparticipatie bij LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) en Margot Hoiting, directeur EMBRACE Nederland vertellen hier meer over en gaan graag met de deelnemers in gesprek.

De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor professionals in zorg en welzijn.

De Zorgstandaard Dementie 2020 besteedt veel aandacht aan de fase van leven met dementie.