Kennisalliantie dementie

4 maart 2019
10.00 - 13.00 uur
Zalencentrum Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht
Inschrijven

Er gebeurt veel op het onderwerp dementie op verschillende gebieden. Maar weten we wel van elkaar wat er allemaal gebeurt? En hoe kunnen we slim verbindingen maken? Om daar gezamenlijk antwoorden op te geven, vinden er bijeenkomsten plaats om te kijken of en hoe er een kennisalliantie  dementie kan worden gevormd. Het doel: dementiekennis landelijk laten stromen. Op 4 maart 2019 vindt in Utrecht de volgende bijeenkomst plaats.

Het doel van deze bijeenkomst is het delen van kennis uit praktijk, beleid en wetenschap op drie thema’s: 

  • Gecoördineerde netwerkzorg:  de samenwerkingspartners in het dementienetwerk maken concrete samenwerkingsafspraken, leggen deze afspraken vast in één of meerjarenplannen en overeenkomsten (ook met zorgverzekeraars en gemeenten) en monitoren deze afspraken periodiek.
  • Tijdige onderkenning:  er is een regionale structuur van waaruit op laagdrempelige wijze begrijpelijke publieksinformatie en individuele voorlichting wordt geboden, cultuursensitief, in diverse communicatievormen, gericht op de groepen: persoon met dementie zelf, zijn naasten, vrijwilligers, professionals, samenleving.
  • Respijtzorg:  gemeenten en zorgverzekeraars zorgen voor geschikte en voldoende op maat gesneden (flexibele) respijtvoorzieningen in de buurt, afgestemd op behoeften en (culturele) achtergronden van mantelzorgers en personen met dementie.

Praktijk-, beleids- of ervaringskennis halen of brengen? Wetenschappelijke inzichten delen? Je bent van harte welkom!

Meld je aan door een mail te sturen  

Lees het verslag van de startbijeenkomst in september 2018