Jaarevent Deltaplan Dementie: De Kunst van Samen

19 november 2018
09.00 - 19.00 uur
Beatrix Theater Utrecht
Inschrijven

‘De Kunst van Samen’ is het motto van de 5e editie van het Jaarevent Deltaplan Dementie, dat dit jaar op maandag 19 november plaatsvindt in het Beatrix Theater in Utrecht. Ook in 2018 staat het Jaarevent in het teken van ontmoeting en inspiratie.

Sinds 2014 is het Deltaplan Dementie Jaarevent de jaarlijks terugkerende ontmoetingsdag voor professionals uit het dementieveld. Vertegenwoordigers van bedrijven en onderwijsinstellingen, beleidsmakers, zorgprofessionals, onderzoekers, zorgverzekeraars en aankomende professionals ontmoeten elkaar op deze dag, doen kennis op, delen kennis, halen resultaten op, inspireren elkaar en vinden samenwerkingsvormen.

Veelzijdig programma

Er is dit jaar een veelzijdig programma met extra aandacht voor kunst en cultuur. Met een bijdrage van inspirerende sprekers en betrokken leden delen we tijdens dit event onze gezamenlijke ambities en gekozen speerpunten voor 2018 en de resultaten die we al boekten. Een dag met volop uitwisseling van kennis en ervaringen tijdens lezingen, workshops, masterclasses en een informatiemarkt. Het Jaarevent 2018 is mede mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland, Vilans en ZonMw.

Dementiezorg voor Elkaar

Dementiezorg voor Elkaar tekent voor de parallelsessie ‘Praktijk’: de kunst van persoonlijk en integraal. We geven een inkijkje in de hernieuwde Zorgstandaard Dementie en gaan in op  adviestrajecten die met Dementiezorg voor Elkaar zijn doorlopen. Zoals: de specifieke vragen van jonge mensen met dementie en het versterken van cultuursensitieve zorg.

Lees meer over het programma van het Jaarevent Deltaplan Dementie