Inspiratiebijeenkomst Beleidshulp Dementie voor Gemeenten

5 november 2019
13.30 - 17.00 uur
Kantien, Ravellaan 96, 3533 JR Utrecht

Het aantal mensen met dementie neemt komende jaren fors toe. Zo’n 70% van hen woont thuis. Passende zorg en ondersteuning is voor hen cruciaal, vooral in de beginfase van dementie. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Maar hoe organiseer je samen met organisaties in zorg en welzijn de goede ondersteuning?

Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelt daarvoor een beleidshulp dementie voor gemeenten. Die helpt je als gemeente aan de slag te gaan voor mensen met dementie in de thuissituatie. De beleidshulp biedt voor alle fasen van het maken van beleid handige kennis, tools en praktijkvoorbeelden. Je kunt bij elke gewenste stap beginnen. Uitgangspunt is  integrale en interactieve beleidsvorming en het werken vanuit draagvlak.

 

Presentatie eerste ontwerp

Een eerste ontwerp is nu gereed. Die willen we graag presenteren en verder aanscherpen. Dat doen we tijdens deze inspiratiebijeenkomst. We laten goede voorbeelden zien en vragen je als  deelnemers je ideeën over gemeentelijk dementiebeleid en ervaringen met ons en de andere aanwezigen te delen. De bijeenkomst is alleen bedoeld voor beleidsadviseurs van gemeenten.

Programma

13.30 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur  Welkom
14.05 uur Kennismaking
14.15 uur Ter inspiratie: gemeenten aan het woord
14.30 uur Inkijkje in de beleidshulp
14.45 uur Aan de slag: in kleine groepjes inzoomen op onderdelen van de beleidshulp
16.00 uur Hoe nu verder
16.20 uur Afronding – vervolgafspraak

Aanmelden

Meld je aan via dit formulier:

 

We verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. Bekijk het privacybeleid.

Mocht je deze dag verhinderd zijn, maar wil je wel op hoogte blijven? Stuur een mail naar: Marjolein de Meijer.

Lees meer over dementiebeleid van gemeenten