De warme kant van technologie

28 juni 2022
15.00 - 17.00 uur
Digitaal

Technologie kan het leven zo veel prettiger maken, ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In deze digitale kennisbijeenkomst gaan wij in op waardevolle technologie voor mensen met dementie, geven wij een overzicht van beschikbare producten en diensten en gaan we gaan dieper in op dagstructuurondersteuning, leefstijlmonitoring en apps voor mantelzorgers en casemanagers. 

Voor wie  

Deze bijeenkomst is voor iedereen betrokken in de dementieketen, waaronder beleidsmakers, zorgverzekeraars, professionals in welzijn en zorg, en vrijwilligers.  

Programma  

Tijd   

Onderdeel   

14.50  

Inloop  

15.00 

Welkom door dagvoorzitter Karlijn Kwint   

15.05 

Henk Herman Nap, expert technologie  over digitale mogelijkheden in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie 

15.20 

Breakout-rooms Ronde 1
 

Inzet van app voor ondersteunen mantelzorgers  (Xandra van Megen (Vilans)) 

Een serious game die mantelzorgers en zorgmedewerkers helpt beter om te gaan met het gedrag van thuiswonende mensen met dementie. In een veilige omgeving kunnen zij oefenen met lastige situaties. Het spel, ontwikkeld door Vilans, Alzheimer Nederland en ConnectedCare, helpt mantelzorgers en zorgmedewerkers beter om te gaan met onbegrepen gedrag. Je kunt verschillende situaties oefenen. In deze workshop laat Xandra van Megen (Vilans) de mogelijkheden zien en hoort ze graag ook reacties van de deelnemers.

Inzet van ‘digitaal dagboek’ zodat casemanagers beter op crises in kunnen gaan? (Johan van der Leeuw (Vilans) )

Bij alleenwonende mensen met dementie is het voor zowel mantelzorgers als casemanagers dementie lastig om het proces goed te volgen van langzame cognitieve achteruitgang. Gaat een persoon met dementie bijvoorbeeld minder goed eten of gaat hij/zij dwalen in de woning? De digitale technologie leefstijlmonitoring informeert zowel de mantelzorg als de casemanager dementie over de actuele situatie in de vorm van een soort  ‘digitaal dagboek’. Bovendien signaleert de technologie via een stoplichtmethode belangrijke afwijkingen in het dagelijkse leefpatroon, die kunnen duiden op een aanstaande crisissituatie. Bijvoorbeeld het plotseling vaker naar het toilet gaan kan duiden op een urineweginfectie. De technologie werkt door middel van een netwerk van sensoren verspreid door de woning, met een computerprogramma. In deze workshop krijg je een uitleg over de technologie, de belangrijkste effecten voor de casemanager dementie en de mantelzorger en tot slot de financiering. 

Waardevolle en ‘makkelijk in te zetten’ technologie voor mensen met dementie  (Henk Herman Nap (Vilans) )

Er is technologisch veel mogelijk om het leven van een persoon met dementie en zijn netwerk makkelijker te maken. Technologie die waardevol en eenvoudig in te zetten is. Tijdens deze workshop gaan we het hebben over de mogelijkheden en bespreken we een aantal casussen en kijken we in welke fase welke voorziening toepasbaar is. Zo kan een seniorentablet mensen met dementie ondersteunen voor sociaal contact en dagstructuur, leefstijlmonitoring voor vroegdetectie en sociale robotica voor dagstructuurondersteuning. Verder behandelen we de vergoedingsmogelijkheden binnen de Wmo, Zvw en Wlz. 

16.00 

Pauze (en wisseltijd) 

16.10 

Breakout-rooms Ronde 2

Herhaling van de subsessies in Ronde 1. 

16.55

Plenaire reflectie ervaringsdeskundigen onder leiding van Karlijn Kwint 

17.00 

Afsluiting