Datagedreven leren en verbeteren

9 juni 2022
15.00 - 17.00 uur
Digitaal
Inschrijven

Werken met data – ook wel bekend als datagedreven werken – kan heel waardevol om dementiezorg en -ondersteuning te verbeteren. Waarschijnlijk werk je in de praktijk al voor een deel datagedreven: je voert verbeteringen door op basis van gegevens of informatie. Met data bedoelen we gegevens die ons informatie geven over een bepaalde situatie. Die bieden inzicht in de kwaliteit en in mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Ook kunnen we met data de voortgang meten van eventuele verbeteringen. 

Doel   bijeenkomst

Je leert wat je wel en niet kunt verwachten van data en hoe je deze bewust kunt gebruiken bij het leren en verbeteren van dementiezorg. We helpen je graag de drempel te verlagen en met data aan de slag te gaan.  

Voor wie 

Deze digitale bijeenkomst is voor iedereen betrokken in de dementieketen, zoals beleidsmakers, zorgverzekeraars, professionals in welzijn en zorg, en vrijwilligers.   

Programma

Tijd 

Onderdeel 

14.50 

Inloop 

15.00   

Welkom door dagvoorzitter Rinske Boomstra  

15.05 

Leren van data voor dummies: kansen en uitdagingen . Wat zijn de mogelijkheden, uitdagingen en risico’s bij werken met data? Margreet Reitsma, onderzoeker bij Vilans,  deelt 10 aandachtspunten bij datagedreven werken. 

15.20 

Verdieping ronde 1. Het Register als bron van data . Wat is het Register Dementiezorg en Ondersteuning, welke data wordt er verzameld en hoe kunnen netwerken deze data gebruiken? Wat kun jij van het Register verwachten? Sjors Oudshoorn, manager Register bij Amsterdam Data Collective en collega Sophie Smits (senior consultant) geven antwoord op deze vragen.  Ook delen zij de regionale variatie die zij zagen in zorggebruik en ondersteuning in een casestudy. Wat is de opnamekans per regio? Hoe lang blijven mensen gemiddeld in een verpleeghuis? Welke ondersteuning vanuit Wmo wordt geboden, enzovoorts. Hoe onderzochten zij dit en hoe leren regio’s hierdoor van elkaar? 
 

In Break-out rooms leer je van de concrete aanpak van een praktijkvoorbeeld uit een regio die demografisch en sociaal-economisch vergelijkbaar is met jouw eigen regio. Het praktijkvoorbeeld is na de casestudy met een specifiek thema aan de slag gegaan. Daarna verken je samen met andere professionals een casus om te ervaren hoe je van data kunt leren.  

16.00

Pauze

16.10 

Verdieping ronde 2.  Systematisch Leren en verbeteren met data: de Dementiemonitor Mantelzorg 
Hoe pak je dat nu aan, leren en verbeteren op basis van data?  Rinske Boomstra (Vilans) deelt graag hoe we met een aantal dementienetwerken aan de slag zijn gegaan met de resultaten van de Dementiemonitor Mantelzorg. We laten zien hoe de netwerken data hebben vertaald naar praktische verbeterplannen op basis van de PDCA-cyclus. In kleine groepen ga je aan de slag om met deze aanpak te oefenen. Deze aanpak kun je binnen je eigen organisatie/netwerk op andere type data toepassen. 

16:50

Afsluiting  door dagvoorzitter 

 

Meer over werken met data