Congres Dementiezorg 2020

31 mei 2017
09.00 - 17:00 uur
Van Der Valk, Laan van Europa 1600, Dordrecht
Inschrijven

De initiatiefnemers van ‘Samen dementievriendelijk’ willen dat iedereen vóór 2020 meer weet van dementie én mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen helpen. Hoe word jij nóg bewuster van je rol en hoe ga jij in de toekomst om met mantelzorgers en welke hulpmiddelen zijn hiervoor straks voorhanden? Kom naar het congres ‘Dementiezorg 2020’.

Aanmelden

De groei van het aantal patiënten met de diagnose dementie stijgt enorm. Helaas is het zo dat de komende jaren bijna iedereen in zijn of haar omgeving met dementie te maken krijgt.

Dementiezorg 2020

De verwachting is dat de komende jaren het aantal mensen met een vorm van dementie verder toeneemt, en daarmee ook de belasting op verpleegkundige en mantelzorgers. Door middel van trainingen, praktische tips en via campagnes proberen de initiatiefnemers van Samen dementievriendelijk ook bedrijven bewuster te maken om zo mantelzorgers te ondersteunen.

Tijdens verschillende workshops, discussies en inspirerende plenaire sessies krijg je op het congres Dementiezorg 2020 handvatten aangereikt om klaar te zijn voor de dementiezorg van de toekomst. Ook Robbert Huijsman is aanwezig, hij zal toelichting geven op het programma Dementiezorg voor Elkaar en gaat in op de meer persoonsgerichte aanpak van dementiezorg in de toekomst en de knelpunten en oplossingen uit de praktijk.

Thema’s:

 • Ervaringsverhaal van een mantelzorger
 • Omgang met de mantelzorger
 • Praktisch zorginnovatie
 • Dagbestedingen
 • Beter contact met mensen met dementie
 • Praktisch toepasbare ondersteunende thuistechnologie en oplossingen voor prettig thuis wonen met dementie
 • De stand van zaken in dementieonderzoek
 • Behandeling en de kracht van oprecht contact
 • De wonderen die muziek kan verrichten bij de mensen met dementie

Voor wie?

 • Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders,
 • Verpleegkundig specialisten,
 • Mantelzorgers,
 • Gedragsdeskundigen,
 • Activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbehandeling,
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en welzijnscoaches
 • (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde,
 • Zorg- en locatiemanagers,
 • Zorgcoördinatoren en afdelingshoofden,
 • Beleidsmedewerkers en bestuurders,
 • Medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties.

Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar de website verpleegkundigecongressen.nl.