Bijeenkomst ‘Meerjarenplan dementie 2019 en verder’

2 november 2017
9.30 - 13.00 uur
Pharos, Arthur van Schendelstraat 620, 3511 MJ Utrecht
Inschrijven

Zorgverzekeraars Nederland hebben de netwerken dementie gevraagd een meerjarenplan aan te leveren, vóór 1 juli 2018. Dit  ‘Meerjarenplan Dementie 2019 en verder’ zal een rol gaan spelen in de zorginkoop van 2019 en daarna. Op 2 november vindt de eerste bijeenkomst hierover plaats.

Wil je als ketencoördinator of manager weten wat jou te wachten staat? En met welke ontwikkelingen je rekening moet houden? Alzheimer Nederland, Dementie Netwerk Nederland en een vertegenwoordiger vanuit Zorgverzekeraars Nederland praten je op 2 november bij. De projectleider van ‘Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg’ zal je op de hoogte brengen van relevante stappen.

Informatievoorziening rond meerjarenplan

Vanuit Dementiezorg voor Elkaar delen we de beschikbare informatie die van belang is voor het schrijven van het plan. Ook verkennen we de behoefte aan verdere ondersteuning bij het schrijven ervan. Denk aan tussentijdse (online)informatievoorziening, intervisiebijeenkomsten en een meeleesmaatje.

Meld je aan!

Heb je belangstelling om op 2 november (9.30-13.00 uur) aanwezig te zijn? Meld je direct aan! Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je wel op de hoogte gehouden worden? Stuur een mail. Voor vragen kun je contact opnemen met Kiyomid van der Veer  van Vilans of Roos Scherpenzeel van Movisie.