Bijeenkomst mantelzorgers voor Zorgstandaard Dementie

28 augustus 2018
13.30 - 15.00 uur
Catherijnesingel 47, 3511 GC Utrecht
Inschrijven

Mezzo, Alzheimer Nederland en Dementiezorg voor Elkaar zijn op zoek naar mantelzorgers die mee willen denken over en een bijdrage willen leveren aan de herziene Zorgstandaard Dementie. Zij zijn van harte welkom op een bijeenkomst op dinsdag 28 augustus (van 13.30 tot 15.00 uur) in Utrecht (nabij station Utrecht Centraal).

Het doel is om de ervaringen en verhalen te verzamelen van mantelzorgers over vroege herkenning van dementie, de diagnose en de begeleiding hierbij. Een vroege onderkenning en diagnostiek is het uitgangspunt van goede dementiezorg. Dit neemt onzekerheid weg voor cliënt en mantelzorger: het is immers duidelijk waar vergeetachtigheid en veranderend gedrag door veroorzaakt worden. Voor mantelzorgers voelt de duur van het diagnoseproces rondom dementie (gemiddeld veertien maanden) meestal erg lang. Zij ervaren dat zij er in deze periode alleen voor staan. Als hun vroeg in het proces praktische en emotionele ondersteuning wordt geboden, vermindert dat mogelijk voor hen de totale zwaarte van de zorglast.

Er zijn echter nauwelijks aanwijzingen dat mensen met dementie zelf en/of hun mantelzorgers behoefte hebben aan een vroeg(ere) diagnose van dementie. Wat zijn hier de redenen voor? Dat willen we graag te weten komen. Deelnemers ontvangen een cadeaubon en reiskostenvergoeding.

NB: De inschrijving voor deze bijeenkomst is inmiddels gesloten: er zijn voldoende aanmeldingen voor deze bijeenkomst.