Bijeenkomst diagnose bij dementie (wordt mogelijk digitaal)

7 mei 2020
9.00 - 13.00 uur
NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Inschrijven

Leerbijeenkomst voor professionals en vrijwilligers

Let op! In verband met de maatregelen rond het coronavirus onderzoeken we momenteel of deze bijeenkomst digitaal kan plaatsvinden. Meld je aan om op de hoogte te blijven.

Een diagnose stellen bij dementie is belangrijk, omdat dit duidelijkheid geeft voor de persoon met dementie, naasten of mantelzorgers. Wat zijn knelpunten bij de diagnosefase? Waar bestaat zo’n diagnose uit? Wat zijn de ziekte- en sociale diagnose? Wie zijn er allemaal betrokken bij de diagnose? En wat zijn aandachtspunten bij specifieke doelgroepen, zoals mensen met een migratieachtergrond? De leerbijeenkomst op 7 mei staat in het teken van de diagnosefase bij dementie. Deelname is gratis, meld je nu aan!

Plenaire start van de ochtend

Wij starten met een korte algemene presentatie over de diagnosefase. We geven een toelichting bij de kennisdossiers die we opstelden vanuit Dementiezorg voor Elkaar. Vervolgens zoomen we specifieker in op zowel de ziektediagnose als de sociale diagnose. Een specialist ouderengeneeskunde zoomt in op de medische kant van de diagnose, de knelpunten en de samenwerking in deze fase. Vervolgens vertelt een casemanager meer over de gevolgen voor de persoon met dementie en zijn naasten wat aandachtspunten zijn kort na de diagnose.

Workshops

Na het plenaire deel zijn er verdiepende workshops over de diagnosefase. In de workshops besteden we aandacht aan de succesfactoren en uitdagingen bij het diagnosticeren van dementie bij specifieke doelgroepen, zoals jonge(re) mensen met dementie en mensen met een migratieachtergrond. Andere onderwerpen die aan bod komen in de workshops zijn samenwerking in een dementienetwerk op het gebied van de diagnose en het perspectief van de mens met dementie zelf. Wij sluiten af met een lunch. Genoeg kansen dus om kennis op te halen, bij te spijkeren en uit te wisselen met vakgenoten.

Meld je aan!

Doe mee en meld je aan! Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als je niet kunt deelnemen, laat het dan tijdig weten.

Aanmelden via deze link

Programma

9.00 uur Ontvangst
9.30 uur Welkom en toelichting kennisdossier diagnosefase
9.45 uur De ziektediagnose, door Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist voor de geriatrie op de polikliniek geriatrie, de geheugenpoli en in het consultteam Groene Hart Ziekenhuis
10.15 uur De sociale diagnose, door Tea van der Veen, casemanager regio Gelderse Vallei
10.45 uur Pauze
11.00 uur Workshops:

  • Het perspectief van de persoon met dementie
  • Jonge mensen met dementie
  • Mensen met een migratieachtergrond
  • Samenwerking in een dementienetwerk: met collega’s interactief elkaars rollen en verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning tijdens het dementieproces in jouw regio in kaart brengen. Je krijgt (nog meer) meer zicht op pareltjes en knelpunten in jullie netwerk. Doe inspiratie op tijdens deze workshop waarin Egbert Hartstra (Trimbos-instituut) en Paula Gerring (Vilans) je meenemen in twee DvE-trajecten waarin zij de zorg en ondersteuning rond de diagnosefase dementie in kaart hebben gebracht. Zij delen verschillende aanvliegroutes en de geleerde lessen uit de praktijk in de vorm van tips en tricks.

12.15 uur Afsluiting
12.30 uur Lunch

Lees meer over de diagnosefase

Ga naar de pagina over de diagnosefase en lees meer over:

  • Tijdig diagnosticeren
  • Voor wie?
  • Door wie?
  • Leerzame voorbeelden voor betere samenwerking
  • Specifieke doelgroepen