Bestuurdersbijeenkomst dementiezorg voor migranten

25 oktober 2018
15.00-19.00 uur (incl. lichte maaltijd)
Zuiver, Krommewetering 51, 3543 AM Utrecht
Inschrijven

Eén op de tien mensen met dementie is migrant. Hun aantal stijgt twee keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie. Daarbij komt dat migranten zoals Marokkanen (1%) en Turken (7%) veel minder gebruik maken van zorg dan autochtonen (16%). Voor zorgorganisaties een belangrijke groep om beter te betrekken.

Dementiezorg voor oudere migranten is geen gemakkelijk onderwerp. Veel instellingen hebben moeite deze groepen te bereiken. Dementiezorg voor Elkaar organiseert daarom op 25 oktober van 15.00-19.00 uur een bestuurdersbijeenkomst.

Aan de hand van diverse inspirerende sprekers uit binnen – en buitenland nemen wij u mee/ dagen wij u uit om visieontwikkeling en daaruit volgend concreet beleid en acties neer te zetten. Onder anderen Frédéric Lauscher, bestuurder van het Frankfurter Verband, de grootste welzijns- en zorgorganisatie in Frankfurt (met meer dan 100 locaties), deelt zijn ervaringen met u.

Met uw collega’s gaat u in gesprek over ontwikkeling en verbeteren van dementiezorg voor migranten in uw eigen regio. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn onder meer: Waarom zouden we in onze regio starten? Hoe kunnen we dit opbouwen? Hoe starten we cultuursensitief dan wel cultuurspecifieke zorg? Welke partijen kunnen we betrekken? Kunnen we de zorgverzekeraar en gemeenten betrekken? Wat zijn bedrijfseconomische aspecten?

Meer informatie