De cliënt & mantelzorger

Dementiezorg voor elkaar ondersteunt professionals die de zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie willen verbeteren. Mantelzorgers spelen daarin een belangrijke rol. Want juist als oude zekerheden wegvallen, biedt een vertrouwd gezicht houvast. Iemand die je gewoontes kent en je begrijpt. Wat moet je weten over de cliënt en zijn mantelzorger als je goede ondersteuning wilt bieden?